Archiwum

Posts Tagged ‘Exception’

predeploy for PersistenceUnit failed

11 listopada 2009 135 Komentarzy

Poniżej zamieściłem fragment bardzo ładnego wyjątku 😉 i jestem ciekaw skąd się to bierze?

W NetBeans stworzyłem projekt „Java EE” -> „Enterprise Application”, później „Entity Classes from Database”, jakiś kontroler i przy próbie uruchomienia pojawia się taki wyjątek.
Google nie dały odpowiedzi, więc usunąłem persistence.xml i stworzyłem PU jeszcze raz z nową nazwą.
Tym razem poszło. Dlaczego tak? Nie wiem. I w sumie to nie pierwsza taka sytuacja.
Jeśli ktoś zna odpowiedź będę wdzięczny za podpowiedź 🙂

deployed with moduleid = iStockeXchange

[CIACH]

 Parent -> EJBClassLoader : 
urlSet = []
doneCalled = false 
 Parent -> java.net.URLClassLoader@78ff9053
 was requested to find class eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao after done was invoked from the following stack trace
java.lang.Throwable
    at com.sun.enterprise.loader.EJBClassLoader.findClassData(EJBClassLoader.java:708)
    at com.sun.enterprise.loader.EJBClassLoader$DelegatingClassLoader.findClass(EJBClassLoader.java:1377)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
    at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.loadClass(PersistenceUnitProcessor.java:262)
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.metadata.MetadataProcessor.processPersistenceUnitClasses(MetadataProcessor.java:413)

[CIACH]

Exception [TOPLINK-28018] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException
Exception Description: predeploy for PersistenceUnit [iStockeXchange-currency-ejbPU] failed.
Internal Exception: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
javax.persistence.PersistenceException: Exception [TOPLINK-28018] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException
Exception Description: predeploy for PersistenceUnit [iStockeXchange-currency-ejbPU] failed.
Internal Exception: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.EntityManagerSetupImpl.predeploy(EntityManagerSetupImpl.java:644)
 
[CIACH]

Caused by: Exception [TOPLINK-28018] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException
Exception Description: predeploy for PersistenceUnit [iStockeXchange-currency-ejbPU] failed.
Internal Exception: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
    at oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException.predeployFailed(EntityManagerSetupException.java:228)
    ... 73 more
Caused by: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
    at oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException.exceptionLoadingClassWhileLookingForAnnotations(PersistenceUnitLoadingException.java:161)
    at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.loadClass(PersistenceUnitProcessor.java:265)
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.metadata.MetadataProcessor.processPersistenceUnitClasses(MetadataProcessor.java:413)
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.metadata.MetadataProcessor.processPersistenceUnitClasses(MetadataProcessor.java:373)
    at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.processORMetadata(PersistenceUnitProcessor.java:292)
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.EntityManagerSetupImpl.predeploy(EntityManagerSetupImpl.java:608)
    ... 72 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
    at com.sun.enterprise.loader.EJBClassLoader.findClassData(EJBClassLoader.java:710)
    at com.sun.enterprise.loader.EJBClassLoader$DelegatingClassLoader.findClass(EJBClassLoader.java:1377)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
    at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.loadClass(PersistenceUnitProcessor.java:262)
    ... 76 more
CORE5021: Application NOT loaded: [iStockeXchange]
ADM1075:Error on listening event:[Error while loading application [iStockeXchange]. Please refer to the server log for more details. ]