Spring Framework 3 + SiteMesh 3 – pierwsze starcie

2 czerwca 2010 23 Komentarze

Po dłuższej przerwie czas wrócić do pisania 🙂 Wprawdzie praca magisterska jeszcze nie skończona ale jest trochę luźniej i czas na jakiś mądry 😉 wpis.

Ostatnio jeden blogerów Darek Zoń zaczął na swoim blogu pisać tutorial o tworzeniu aplikacji w Spring Framework z wykorzystaniem SiteMesh i Hibernate. Zainteresowałem się tematem i podzielę się się wrażeniami z pierwszego starcia z tymi narzędziami.

Swój projekt rozpocząłem w NetBeans 6.9 RC 2 (ma wsparcie dla Spring Framework 3, do projektu są automatycznie dodane biblioteki wersji 3.0.2). Do utworzenia aplikacji konieczne jest pobranie biblioteki SiteMesh (wersja alpha).

Standardowo tworzymy nowy projekt wykonując następujące kroki

 • New project
 • Java Web -> WebApplication
 • serwer może być domyślny (Apache)
 • zaznaczamy Spring Web MVC i w konfiguracji wybieramy wersję 3

W związku z tym że nowy Spring Framework pozwala na tworzenie kontrolerów poprzez adnotację @Controller w pliku konfiguracyjnym trzeba dodać odpowiednie opcje które na to pozwolą.

W pliku dispatcher-servlet.xml należy dodać poniższy kod:

</span></span>
<pre><pre><context:component-scan base-package="eu.ryznar.controller" />
<context:annotation-config />
<context:spring-configured />

Próba umieszczenia takiego projektu na serwerze zwróci wyjątek w postaci (fragment):

org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionStoreException: Line 13 in XML document from ServletContext resource [/WEB-INF/dispatcher-servlet.xml] is invalid; nested exception is org.xml.sax.SAXParseException: The prefix "context" for element "context:component-scan" is not bound.
.
.
.
Caused by: org.xml.sax.SAXParseException: The prefix "context" for element "context:component-scan" is not bound.
.
.
.
2010-06-02 12:25:23 org.apache.catalina.core.StandardContext loadOnStartup
SEVERE: Servlet /WebApp1 threw load() exception
org.xml.sax.SAXParseException: The prefix "context" for element "context:component-scan" is not bound.

Aby się tego „pozbyć” w tym samym pliku w sekcji beans należy dodać:

xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"

Oraz do xsi:schemaLocation dopisać:

http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd

Teraz można dodać kontroler we wskazanej wcześniej paczce:

package eu.ryznar.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;

@Controller
public class IndexController {

  @RequestMapping(value="/index")
  public ModelAndView index() {
    ModelAndView mv = new ModelAndView("hello");

    return mv;
  }
}

oraz utworzyć plik hello.jsp w katalogu /WEB-INF/jsp:

<html>
 <head>
  <title>Hello World</title>
  <meta name='description' content='A simple page'>
 </head>
 <body>
  <p>Hello <strong>world</strong>!</p>
 </body>
</html>

Próba uruchomienia takiej aplikacje rzuca kolejny wyjątek (fragment):

java.lang.NoClassDefFoundError: org/aspectj/lang/NoAspectBoundException
.
.
.
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.aspectj.lang.NoAspectBoundException
.
.
.
2010-06-01 22:43:05 org.apache.catalina.core.StandardContext loadOnStartup
SEVERE: Servlet /WebApp1 threw load() exception
java.lang.ClassNotFoundException: org.aspectj.lang.NoAspectBoundException

Brakuje nam biblioteki AspectJ. Należy ją pobrać ze strony http://eclipse.org/aspectj .
Pobrany plik należy wypakować, i do bibliotek tworzonego projektu dodać plik jar: aspectjrt.jar.

Teraz można uruchomić aplikację, i po wpisaniu adresu (port zależny od serwera) http://localhost:8084/WebApp1/index.html strona zostanie wyświetlona poprawnie.

Czas na SiteMesh. Do bibliotek projektu należy dodać pobrane archiwum jar.
Działania SiteMesh nie będę omawiał, pokażę tylko konfigurację. Autor wskazanego bloga użył konfiguracji opartej o klasę Java, mi jednak udało się z samą konfiguracją xml. Tzn. w pliku web.xml dodajemy odpowiednie filtry:

 <filter>
  <filter-name>sitemesh</filter-name>
  <filter-class>org.sitemesh.config.ConfigurableSiteMeshFilter</filter-class>
 </filter>
 <filter-mapping>
  <filter-name>sitemesh</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
 </filter-mapping>

I dodatkowo tworzymy plik sitemesh3.xml (w tej samej ścieżce co web.xml) o następującej zawartości:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemesh>
 <mapping path="/*" decorator="/WEB-INF/jsp/decorator.jsp"/>
</sitemesh>

Plik który widnieje w konfiguracji decorator.jsp trzeba stworzyć we wskazanej ścieżce. Odgrywa on rolę szablonu, wg którego budowane są podstrony. Przykładowa zawartość pliku.

<html>
 <head>
  <title>SiteMesh example: <sitemesh:write property='title'/></title>
  <style type='text/css'>
   /* Some CSS */
   body { font-family: arial, sans-serif; background-color: #ffffcc; }
   h1, h2, h3, h4 { text-align: center; background-color: #ccffcc; border-top: 1px solid #66ff66; }
   .mainBody { padding: 10px; border: 1px solid #555555; }
   .disclaimer { text-align: center; border-top: 1px solid #cccccc; margin-top: 40px; color: #666666; font-size: smaller; }
  </style>
  <sitemesh:write property='head'/>
 </head>
 <body>

  <h1 class='title'>SiteMesh example site: <sitemesh:write property='title'/></h1>

  <div class='mainBody'>
   <sitemesh:write property='body'/>
  </div>

  <div class='disclaimer'>Site disclaimer. This is an example.</div>

 </body>
</html>

To wszytko. Można odświeżyć wcześniej uruchomioną stronę i zobaczymy ładnie sformatowaną stronę z „Hello World”.

Jeśli coś źle napisałem będę wdzięczny za uwagi.

Reklamy

java seo friendly url (slug)

31 stycznia 2010 77 Komentarzy

Tworząc aplikację internetową, często w adresach pojawia się jakiś tekst, np tytuł wprowadzony przez użytkownika podczas dodawania artykuły, chociażby blogi na wordpressie.
Jednak adres w postaci http://www.ryznar.eu/artykul/śmieszny-artykuł podobno jest gorzej odbierany przez google, dwa w niektórych przeglądarkach jest on niezbyt czytelny bo przeglądarka nie potrafi przetworzyć np.: IE.
Dlatego tekst wprowadzony przez użytkownika należy nieco zmodyfikować. Z racji ze potrzebuję takiej funkcji napisałem sobie odpowiednią klasę:

import java.text.Normalizer;
import java.text.Normalizer.Form;

public class Slug {

  public static String parse(String input) {
    if (isEmptyOrNull(input)) {
      return "";
    }
    String out = normalize(input);
    out = removeDuplicateWhiteSpaces(out);
    out = out.toLowerCase();
    out = out.replace(" ", "-");

    return out;
  }

  private static String normalize(String input) {
    String result = Normalizer.normalize(input, Form.NFD).replaceAll("[^\\p{ASCII}]", ""); // 1
    result = result.replaceAll("[^a-zA-Z0-9\\s]", " "); // 2

    return result;
  }

  private static String removeDuplicateWhiteSpaces(String input) {
    return input.replaceAll("\\s+", " ");
  }

  private static boolean isEmptyOrNull(String input) {
    return (input == null || input.trim().length() == 0);
  }
}

1) tekst jest normalizowany, tzn znaki diakrytyczne są zmieniane na znaki ASCII
2) tutaj zmieniamy wszystkie znaki niealfanumeryczne na spacje

Możemy przetestować klasę:

    String inputText = "123-test    nąśŹA    zima 🙂 !! #@ zła";
    System.out.println(inputText);
    System.out.println(Slug.parse(inputText));

wynik: 123-test-nasza-zima-za – zjadło literkę „l”
okazuje się że na l może być zamieniony a nie ł
Niestety w sieci nie widzę żadnej wskazówki jak ładnie rozwiązać ten problem, więc na razie pozostaje mi tylko zmodyfikować ciało funkcji normalize:

    String result = input.replace("ł", "l").replace("Ł", "L");

    result = Normalizer.normalize(result, Form.NFD).replaceAll("[^\\p{ASCII}]", ""); // 1
    result = result.replaceAll("[^a-zA-Z0-9\\s]", " "); // 2

jeśli ktoś wie jak to zrobić normalnie a nie poprzez takie kombinacje, będę wdzięczny za komentarz

Kategorie:Java Tagi: , , ,

JMS tutorial – krótkie wprowadzenie

7 grudnia 2009 111 Komentarzy

JMS (Java Message Service) każdy wie co to jest 😉 a jak nie to warto sprawdzić w wikipedii 🙂
JMS wspiera dwa typy komunikatów (messaging models).
W każdym mamy klienta [message consumer] i dostawcę [message procuder].
Te typy to:
1. Point to point [czyli jeden do jednego] – komunikaty są wysyłane przez kolejki [queues] – tutaj dostawcę nazywamy producer, a klienta receiver
2. Publish and subscribe [czyli jeden do wielu] – komunikaty są wysyłane to kanału [topic] – tutaj dostawcę nazywamy publisher a klienta subscriber

W obu przypadkach komunikaty mogą być wysyłane synchronicznie jak i asynchronicznie.

JMS API podzielone jest na trzy części
API ogólne(?) tzn:
ConnectionFactory
Destination
Connection
Session
Message
MessageProducer
MessageConsumer

Point to point:
QueueConnectionFactory
Queue
QueueConnection
QueueSession
Message
QueueSender
QueueReceiver

Publish and subscribe:
TopicConnectionFactory
Topic
TopicConnection
TopicSession
Message
TopicPublisher
TopicSubscriber

Spośród dostępnych implementacji JMS wybrałem ActiveMQ [to tzw „message broker”] – wersję 5.3 można pobrać tutaj

Uruchomienie ActiveMQ jest bardzo proste, wystarczy rozpakować pobrane archiwum i w katalogu bin, z konsoli wywołać polecenie

./activemq

w konsoli podczas uruchamiania mniej więcej pojawia się coś takiego

 INFO | Using Persistence Adapter: org.apache.activemq.store.kahadb.KahaDBPersistenceAdapter@26a7dd39
 INFO | Replayed 1 operations from the journal in 0.016 seconds.
 INFO | ActiveMQ 5.3.0 JMS Message Broker (localhost) is starting
 INFO | For help or more information please see: http://activemq.apache.org/
 INFO | Listening for connections at: tcp://enigma-ubu:61616
 INFO | Connector openwire Started
 INFO | ActiveMQ JMS Message Broker (localhost, ID:enigma-ubu-40003-1260214060614-0:0) started
 INFO | Logging to org.slf4j.impl.JCLLoggerAdapter(org.mortbay.log) via org.mortbay.log.Slf4jLog
 INFO | jetty-6.1.9
 INFO | ActiveMQ WebConsole initialized.
 INFO | Initializing Spring FrameworkServlet 'dispatcher'
 INFO | ActiveMQ Console at http://0.0.0.0:8161/admin
 INFO | Initializing Spring root WebApplicationContext
 INFO | Connector vm://localhost Started
 INFO | Camel Console at http://0.0.0.0:8161/camel
 INFO | ActiveMQ Web Demos at http://0.0.0.0:8161/demo
 INFO | RESTful file access application at http://0.0.0.0:8161/fileserver
 INFO | Started SelectChannelConnector@0.0.0.0:8161

teraz w przeglądarce można sprawdzić adres http://localhost:8161/admin/index.jsp


Czas na przykładową aplikację, korzystającą z ogólnego API. Aplikacja będzie bardzo prosta, tylko wyśle jeden komunikat.
Tworzymy nowy projekt Java -> Java Application
Następnie do bibliotek dodajemy plik activemq-all-5.3.0.jar [znajduje się w pobranym archiwum]

Tworzymy klasę i taki kod:

import javax.jms.*;
import org.apache.activemq.ActiveMQConnection;
import org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory;

public class Main {

  private static String url = ActiveMQConnection.DEFAULT_BROKER_URL; //1
  private static String subject = "test";

  public static void main(String[] args) {
    try {
      ConnectionFactory conncectionFactory = new ActiveMQConnectionFactory(url);
      Connection connection = conncectionFactory.createConnection();
      connection.start();

      Session session = connection.createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE); //2
      Destination destination = session.createQueue(subject);
      MessageProducer producer = session.createProducer(destination);

      TextMessage message = session.createTextMessage("hej to testowa wiadomosc");
      producer.send(message);
	  connection.close();
    } catch (JMSException ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }
}

(1) ActiveMQConnection.DEFAULT_BROKER_URL oznacza że „message broker” działa na localhost
(2) funcka createSession ma dwa parametry, pierwszy czy połączenie będzie transakcyjne bądź nie, a drugi parametr wskazuje kiedy jest wysyłana wiadomość potwierdzająca otrzymanie komunikatu. Session.AUTO_ACKNOWLEDGE oznacza że potwierdzenie jest wysyłane automatycznie po otrzymaniu komunikatu. Reszta kodu wydaje się oczywista.

Po uruchomieniu aplikacji można wejść w zakładkę Queues, gdzie widać wysłane do komunikatya w zakładce Connections widzimy podpiętych klientów.


To wszystko. Przykład jest banalny, ale od czegoś trzeba zacząć 🙂 W następnym wpisie postaram się pokazać przykład wykorzystujący komunikację „Publish and subscribe”, albo „Point to point”. A może oba typy.

Kategorie:JMS Tagi: , ,

Google Wave: zaproszenia

23 listopada 2009 39 Komentarzy

Mam do rozdania zaproszenia do Google Wave [w tej chwili 8]. Jeśli są chętni to proszę podać mejla. Liczy się kolejność zgłoszeń 😛
Zaproszeni dochodzą ze sporym opóźnieniem, ja dostałem chyba po 5 dniach.

Kategorie:Informacje Tagi:

predeploy for PersistenceUnit failed

11 listopada 2009 134 Komentarze

Poniżej zamieściłem fragment bardzo ładnego wyjątku 😉 i jestem ciekaw skąd się to bierze?

W NetBeans stworzyłem projekt „Java EE” -> „Enterprise Application”, później „Entity Classes from Database”, jakiś kontroler i przy próbie uruchomienia pojawia się taki wyjątek.
Google nie dały odpowiedzi, więc usunąłem persistence.xml i stworzyłem PU jeszcze raz z nową nazwą.
Tym razem poszło. Dlaczego tak? Nie wiem. I w sumie to nie pierwsza taka sytuacja.
Jeśli ktoś zna odpowiedź będę wdzięczny za podpowiedź 🙂

deployed with moduleid = iStockeXchange

[CIACH]

 Parent -> EJBClassLoader : 
urlSet = []
doneCalled = false 
 Parent -> java.net.URLClassLoader@78ff9053
 was requested to find class eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao after done was invoked from the following stack trace
java.lang.Throwable
    at com.sun.enterprise.loader.EJBClassLoader.findClassData(EJBClassLoader.java:708)
    at com.sun.enterprise.loader.EJBClassLoader$DelegatingClassLoader.findClass(EJBClassLoader.java:1377)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
    at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.loadClass(PersistenceUnitProcessor.java:262)
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.metadata.MetadataProcessor.processPersistenceUnitClasses(MetadataProcessor.java:413)

[CIACH]

Exception [TOPLINK-28018] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException
Exception Description: predeploy for PersistenceUnit [iStockeXchange-currency-ejbPU] failed.
Internal Exception: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
javax.persistence.PersistenceException: Exception [TOPLINK-28018] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException
Exception Description: predeploy for PersistenceUnit [iStockeXchange-currency-ejbPU] failed.
Internal Exception: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.EntityManagerSetupImpl.predeploy(EntityManagerSetupImpl.java:644)
 
[CIACH]

Caused by: Exception [TOPLINK-28018] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException
Exception Description: predeploy for PersistenceUnit [iStockeXchange-currency-ejbPU] failed.
Internal Exception: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
    at oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException.predeployFailed(EntityManagerSetupException.java:228)
    ... 73 more
Caused by: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
    at oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException.exceptionLoadingClassWhileLookingForAnnotations(PersistenceUnitLoadingException.java:161)
    at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.loadClass(PersistenceUnitProcessor.java:265)
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.metadata.MetadataProcessor.processPersistenceUnitClasses(MetadataProcessor.java:413)
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.metadata.MetadataProcessor.processPersistenceUnitClasses(MetadataProcessor.java:373)
    at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.processORMetadata(PersistenceUnitProcessor.java:292)
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.EntityManagerSetupImpl.predeploy(EntityManagerSetupImpl.java:608)
    ... 72 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
    at com.sun.enterprise.loader.EJBClassLoader.findClassData(EJBClassLoader.java:710)
    at com.sun.enterprise.loader.EJBClassLoader$DelegatingClassLoader.findClass(EJBClassLoader.java:1377)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
    at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.loadClass(PersistenceUnitProcessor.java:262)
    ... 76 more
CORE5021: Application NOT loaded: [iStockeXchange]
ADM1075:Error on listening event:[Error while loading application [iStockeXchange]. Please refer to the server log for more details. ]

JSF + Facelets tutorial – ciąg dalszy [część 2]

9 listopada 2009 199 Komentarzy

Miało być dwa wpisy odnośnie JSF i Facelets, ale założenia się zmieniły i będzie trzy 🙂
Dzisiaj w sumie nieco mniej o Facelets a trochę więcej o JSF + i18n (internationalization).
JSF ułatwia stworzenie wielojęzycznej aplikacji – wspomniałem o tym w poprzednim wpisie. Ale to za mało, przecież to użytkownik ma decydować o języku, a nie konfiguracja aplikacji. Dlatego trzeba dać mu wybór i zachować go na dłużej, np w sesji. Jednak sesja dość szybko wygasa i co wtedy? Użytkownik znowu wjedzie na stronę i musi ponownie wybrać język. Dobrym miejscem na przechowywanie tej informacji jest cookie.
Zaczynamy 🙂

Tworzymy kontroler który obsłuży nam wybór języka [czyli nowy JSF Managed Bean]

package eu.ryznar.controller;

import java.util.Locale;
import javax.faces.context.ExternalContext;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.servlet.http.Cookie;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

public class Language {

  public Language() {
  }

  public String changeLanguage() {
    FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();
    ExternalContext externalContext= context.getExternalContext();

    Map requestParameterMap = (Map) context.getExternalContext().getRequestParameterMap();
    String language = requestParameterMap.get("language").toString();

    HttpServletResponse httpServletResponse = (HttpServletResponse) externalContext.getResponse();
    String cookieName = externalContext.getInitParameter("i18n.languageCookieName");

    Cookie cookie = new Cookie(cookieName, language);
    cookie.setMaxAge(365);

    httpServletResponse.addCookie(cookie);

    context.getViewRoot().setLocale(new Locale(language));

    return null;
  }
}

W kodzie jest użyty parametr i18n.languageCookieName definiujący nazwę ciastka w którym przechowamy wybór użytkownika
Parametr należy dodać w pliku web.xml

  <context-param>
    <param-name>i18n.languageCookieName</param-name>
    <param-value>culture</param-value>
  </context-param>

Teraz w szablonie, np w template.xml w pasku bocznym można dodać 2 przyciski do zmiany języka

 <h:commandLink action="#{language.changeLanguage}" value="#{msgs.langPL}">
   <f:param name="language" value="pl" />
 </h:commandLink>

 <h:commandLink action="#{language.changeLanguage}" value="#{msgs.langEN}">
   <f:param name="language" value="en" />
 </h:commandLink>

w pikach z tłumaczeniami trzeba nadać odpowiednie wartości dla langPL i langEN Jeśli to zrobimy można uruchomić aplikację, i wybrać język – w tym momencie powinno zostać utworzone ciasteczko.

Wybór języka już mamy, ale trzeba jeszcze zmienić język interfejsu. Ogólnie to miałem dylemat JSF + i18n – jak ugryźć? – gdzie umieścić kod odpowiedzialny za język interfejsu [Filter, View Handler czy Phase Listener]?
W PHP [w frameworku symfony] taki kod znajdował się w filtrze, tutaj w filtrze nie chciało działać 😛

Stanęło na Phase Listener – powiecie „Leo why?”. Żeby rozszerzając klasę FaceletViewHandler nie uzależniać się od Facelets.

Wyglądało by to tak:

import com.sun.facelets.FaceletViewHandler;
import eu.ryznar.utils.Cookies;
import eu.ryznar.utils.I18N;
import java.util.Locale;
import javax.faces.application.ViewHandler;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.servlet.http.Cookie;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

public class CustomViewHandler extends FaceletViewHandler {

  public CustomViewHandler(ViewHandler parent) {
    super(parent);
  }

  @Override
  public Locale calculateLocale(FacesContext context) {
    return I18N.getLocaleFromCookie(context);
  }
}

i faces-config.xml:

<view-handler>eu.ryznar.view.CustomViewHandler</view-handler>

Natomiast aby rozwiązać to wykorzystując PhaseListener tworzymy package eu.ryznar.listener i klasę LocalePhaseListener implementującą interfejs PhaseListener

package eu.ryznar.listener;

import eu.ryznar.utils.I18N;
import java.util.Locale;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.faces.event.PhaseEvent;
import javax.faces.event.PhaseId;
import javax.faces.event.PhaseListener;

public class LocalePhaseListener implements PhaseListener {

  public void afterPhase(PhaseEvent event) {
    FacesContext context = event.getFacesContext();
    Locale currentLocale = I18N.getLocaleFromCookie(context);
    context.getViewRoot().setLocale(currentLocale);
    return;
  }

  public void beforePhase(PhaseEvent event) {
    return;
  }

  public PhaseId getPhaseId() {
    return PhaseId.RENDER_RESPONSE;
  }
}

a w pliku faces-config.xml

  <lifecycle>
    <phase-listener>eu.ryznar.listener.LocalePhaseListener</phase-listener>
  </lifecycle>

Jeszcze tylko klasy do internacjonalizacji i obsługi cookie:

package eu.ryznar.utils;

import java.text.MessageFormat;
import java.util.Locale;
import java.util.MissingResourceException;
import java.util.ResourceBundle;
import javax.faces.application.FacesMessage;
import javax.faces.context.ExternalContext;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.servlet.http.Cookie;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

public class I18N {
  private static final String LANGUAGE_COOKIE = "i18n.languageCookieName";

  public static Locale getLocale(String culture) {
    if (culture != null && culture.length() == 2) {
      return new Locale(culture);
    }

    return Locale.getDefault();
  }

  public static Locale getLocaleFromCookie(FacesContext context) {
    ExternalContext externalContext = context.getExternalContext();

    Cookie cookie[] = ((HttpServletRequest) externalContext.getRequest()).getCookies();
    String cookieName = externalContext.getInitParameter(LANGUAGE_COOKIE);
    String cultureCookie = Cookies.getCookie(cookie, cookieName);

    return getLocale(cultureCookie);
  }
}
eu.ryznar.utils
Cookies.java

package eu.ryznar.utils;

import javax.servlet.http.Cookie;

public class Cookies {
  public static String getCookie(Cookie[] cookies, String cookieName) {
    String value = null;
    if (cookies != null) {
      int cookieCounter = cookies.length;

      for (int i = 0; i < cookieCounter; i++) {
        if (cookies[i].getName().equalsIgnoreCase(cookieName)) {
          value = cookies[i].getValue();
        }
      }
    }

    return value;
  }
}

Po odświeżeniu strony [jeśli poprzednio wybraliśmy język angielski], widzimy ze cały interfejs jest w języku angielskim.

Ok, ale jeszcze coś nie tak. Jeśli wybierzemy inny język to nie ma zmiany, trzeba odświeżyć stronę. Rozwiązanie jest bardzo proste. W klasie Language, w funkcji setLanguageCookie(), przed return wpisujemy poniższą linijkę

context.getViewRoot().setLocale(new Locale(language));

Od teraz, każdy wybór języka skutkuje natychmiastową zmianą.

Czyli JSF i 18n mamy załatwione. Można oczywiście pomyśleć o tym żeby tłumaczenia przechowywać w bazie danych a nie w plikach, żeby bez potrzeby nie wykonywać akcji re-deploy, ale o tym może innym razem.

Kolejny krok w uzupełnianiu aplikacji: edycja i usuwanie
w kontrolerze UserController dodajemy kod

  public String deleteUser() {
    String r = "user_deleted";
    FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();
    Map requestParameterMap = (Map) context.getExternalContext().getRequestParameterMap();

    try {
      Integer userId = Integer.parseInt(requestParameterMap.get("userId").toString());
      User u = userDao.getUser(userId);
      String userName = u.getUsername();
      userDao.deleteUser(u);
      addSuccessMessage("User " + userName + " successfully deleted.");
    } catch (NumberFormatException ne) {
      addErrorMessage(ne.getLocalizedMessage());
      r = "failed";
    } catch (Exception e) {
      addErrorMessage(e.getLocalizedMessage());
      r = "failed";
    }

    return r;
  }

  public String editUser() {
    FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();
    Map requestParameterMap = (Map) context.getExternalContext().getRequestParameterMap();
    Integer userId = Integer.parseInt(requestParameterMap.get("userId").toString());
    this.user = userDao.getUser(userId);
    return "edit_user";
  }

  private void addErrorMessage(String msg) {
    FacesMessage facesMsg = new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, msg, msg);
    FacesContext fc = FacesContext.getCurrentInstance();
    fc.addMessage(null, facesMsg);
  }

  private void addSuccessMessage(String msg) {
    FacesMessage facesMsg = new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, msg, msg);
    FacesContext fc = FacesContext.getCurrentInstance();
    fc.addMessage("successInfo", facesMsg);
  }

w templejtce list.xhtml dodajemy 2 kolumny

            <h:column>
              <f:facet name="header">
                <h:outputText value="#{msgs.actionEdit}"/>
              </f:facet>
              <h:commandLink action="#{user.editUser}">
                <h:outputText value="#{msgs.actionEdit}"/>
                <f:param name="userId" value="#{dataTableItem.userId}" />
              </h:commandLink>
            </h:column>
            <h:column>
              <f:facet name="header">
                <h:outputText value="#{msgs.actionDelete}"/>
              </f:facet>
              <h:commandLink action="#{user.deleteUser}">
                <h:outputText value="#{msgs.actionDelete}"/>
                <f:param name="userId" value="#{dataTableItem.userId}" />
              </h:commandLink>
            </h:column>

tworzymy plik edituser.xhtml

 <ui:define name="header">
   #{msgs.userEdit}
 </ui:define>

 <ui:define name="content">
  <h:form>
   <h:messages/>
    <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userName}" value="#{user.user.username}" required="true" labelStyle="addUserInput" />
    <br />
    <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userFirstName}" value="#{user.user.firstName}" labelStyle="addUserInput" />
    <br />
    <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userLastName}" value="#{user.user.lastName}" labelStyle="addUserInput" />
    <br />
    <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userEmail}" value="#{user.user.email}" required="true" labelStyle="addUserInput" />
    <br /><br />
    <h:commandButton
      action="#{user.saveUser}"
      value="#{msgs.btnUpdate}" styleClass="saveButton" />
    </h:form>

  </ui:define>
 </ui:composition>

w faces-config.xml

  <navigation-rule>
    <from-view-id>/list.xhtml</from-view-id>
    <navigation-case>
      <from-action>#{user.editUser}</from-action>
      <from-outcome>edit_user</from-outcome>
      <to-view-id>/edituser.xhtml</to-view-id>
    </navigation-case>
  </navigation-rule>
  <navigation-rule>
    <from-view-id>/edituser.xhtml</from-view-id>
    <navigation-case>
      <from-action>#{user.saveUser}</from-action>
      <from-outcome>success</from-outcome>
      <to-view-id>/list.xhtml</to-view-id>
    </navigation-case>
    <navigation-case>
      <from-action>#{user.saveUser}</from-action>
      <from-outcome>fail</from-outcome>
      <to-view-id>/list.xhtml</to-view-id>
    </navigation-case>
  </navigation-rule>

i do plików z tłumaczeniami dodajemy

actionEdit=Edit
actionDelete=Delete
userEdit=Edit user
btnUpdate=Update

oraz

actionEdit=Edytuj
actionDelete=Usuń
userEdit=Edytuj użytkownika
btnUpdate=Aktualizuj

w list.xhtml dodajemy linię

<h:messages errorClass="msgFail" infoClass="msgSuccess"></h:messages>

tu będą wyświetlane komunikaty zależnie od wykonanej akcji [żeby użytkownik wiedział co się stało].
msgFail i msgSuccess to nazwy klas z pliku CSS [plik dostępny w archiwum dołaczonym do wpisu]

Po usunięciu użytkownika powinniśmy zobaczyć coś takiego:


Jednak coś tu nie gra 😉 intefejs mamy polski, a komunikat jest w języku angielskim. Trzeba jeszcze dodać tłumaczenie treści pochodzących z kontrolera.

na początek prznieśmy metody addErrorMessage(String msg) i addSuccessMessage(String msg) z kontrolera do klasy I18N.
Metody są podobne więc można uprościć sprawę i zapisać je w takiej postaci

  public static void addErrorMessage(String msg, String clientId) {
    addMessage(msg, FacesMessage.SEVERITY_ERROR, clientId);
  }

  public static void addSuccessMessage(String msg, String clientId) {
    addMessage(msg, FacesMessage.SEVERITY_INFO, clientId);
  }

  private static void addMessage(String messsage, FacesMessage.Severity messageType, String clientId) {
    FacesContext fc = FacesContext.getCurrentInstance();
    FacesMessage facesMsg = new FacesMessage(messageType, message, message);
    fc.addMessage(clientId, facesMsg);
  }

a w klasie User kod

addSuccessMessage("User " + userName + " successfully deleted.");

zamieniamy na

I18N.addSuccessMessage("User " + userName + " successfully deleted.", null);

Dzięki temu mamy możliwość wielokrotnego używania komunikatów w innych kontrolerach. Możemy przetsesować aplikację. Jeśli działa przechodzimy dalej.

Ale chwila? Jak przetłumaczyć string którego fragment jest zmienny?
Bardzo prosto, w plikach z tłumaczeniamy dodajemy linie:

userDeleted=User {0} has been deleted
userDeleted=Usunięto użytkownika {0}

W nawiasach klamrowych mamy parametry które podczas tłumaczenia zostaną zamienione na odpowiednie wartości.
Teraz trochę kodu – w klasie I18N dodajemy jeszcze trzy funkcje [pasowałoby jeszcze dopisać obsługę wyjątków].

  private static String getMessageFromResourceBundle(String key, Locale locale, Object[] params) {
    ResourceBundle bundle = getBundle(locale);
    String message = "";
    if (bundle == null) {
      return null;
    }
    try {
      message = formatMessage(bundle.getString(key), params, locale);
    } catch (Exception e) {
    }
    return message;
  }

  private static final String BUNDLE_NAME = "eu.ryznar.bundle.messages";

  private static ResourceBundle getBundle(Locale locale) {
    ResourceBundle bundle = null;
    try {
      bundle = ResourceBundle.getBundle(BUNDLE_NAME, locale);
    } catch (MissingResourceException e) {
      // plik nie odnaleziony
    }

    return bundle;
  }

  private static String formatMessage(String message, Object[] params, Locale locale) {
    if (params != null) {
      MessageFormat mf = new MessageFormat(message, locale);
      return mf.format(params, new StringBuffer(), null).toString();
    }

    return message;
  }

i w tej samej klasie modyfikujemy wcześniej dodane funkcje [rozsdzerzamy funkcje o możliwość przetworzenia stringów ze parametrami]:

  public static void addErrorMessage(String msg, String clientId, Object[] params) {
    addMessage(msg, FacesMessage.SEVERITY_ERROR, clientId, params);
  }

  public static void addSuccessMessage(String msg, String clientId, Object[] params) {
    addMessage(msg, FacesMessage.SEVERITY_INFO, clientId, params);
  }

  private static void addMessage(String msg, FacesMessage.Severity messageType, String clientId, Object[] params) {
    FacesContext fc = FacesContext.getCurrentInstance();
    String message = I18N.getMessageFromResourceBundle(msg, fc.getViewRoot().getLocale(), params);
    FacesMessage facesMsg = new FacesMessage(messageType, message, message);
    fc.addMessage(clientId, facesMsg);
  }

To wszystko. Archiwum z projektem jest dostępne tutaj.
Do przedstawionego kodu mam jeszcze jedną uwagę. Nie podoba mi się. Czy nie można jakoś norlanie pobrać wartości ciasteczka? Albo funkcja haszująca hasło [w poprzednim artykule]. Czy tego nie da się załątwić jedną lub dwoma linijkami kodu?
I jak zwykle będę wdzięczny za wskazanie wszelkich uchybień jakich dopuściłem się w kodzie bądź w treści.

Facelets tutorial – wprowadzenie – część 1

7 listopada 2009 152 Komentarze

Tym razem wpis nie będzie o problemach ale o czymś działającym 😉 Poprzednio odniosłem się do przykładowej aplikacji wykorzystującej JSF i JPA, teraz pokażę na przykładzie podobnej aplikacji, jak wykorzystać silnik szablonów dla JSF – Facelets. Tutorial będzie się składał z dwóch części, żeby nie było zbyt długo 😉 w pierwszej wprowadzenie a w drugiej dokończenie aplikacji która nic konkretnego nie robi 😉

Aby w miarę łagodnie zapoznać się z tym co oferują Facelets polecam pozycję wydawnictwa Apress: Facelets Essentials: Guide to JavaServer Faces View Definition Framework – nie ma tego dużo, około 90 stron.

Do wykonania przykładowej aplikacji potrzebujemy
– IDE – ja używam NetBeans 6.7
– baza danych – może być MySQL
– plugin dla Netbeans nbfaceletssupport

Jeśli mamy zainstalowaną bazę to tworzymy potrzebną tabelę

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (
 `user_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `username` varchar(255) NOT NULL,
 `first_name` varchar(255) NOT NULL,
 `last_name` varchar(255) NOT NULL,
 `password` char(64) NOT NULL,
 `email` varchar(255) default NULL,
 `active` tinyint(1) NOT NULL default '1',
 `date_created` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
 PRIMARY KEY (`user_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3;

INSERT INTO `users` (`user_id`, `username`, `first_name`, `last_name`, `password`, `email`, `active`, `date_created`) VALUES
(1, 'pablo', 'pawel', 'ryznar', 'a7e8363bba55ff817479fe761befa5169e9bec4b', NULL, 1, '2009-10-29 00:00:00'),
(2, 'adamo', 'adam', 'nowak', 'c0ce63151c40b9ed8d93b8a4029633dc07211a84', NULL, 1, '2009-10-29 00:00:00');

Jeśli mamy wszystko to zaczynamy 🙂
Tworzymy aplikację JavaEE -> Enterprise Applicationotrzymujemy taką strukturę [trochę bałagan mam na liście 😉 aplikacja którą teraz robię to UserStore]


Kolejny krok to podpięcie frameworków JSF i Facelets [w menu kontekstowym części webowej wybieramy Properties i zakładkę Frameworks]:
konfigurujemy je tak jak na screenach

W części enterpise dodajemy packages: eu.ryznar.facade i eu.ryznar.domain a w części webowej eu.ryznar.controller


Teraz z pomocą Netbeans’a wygenerujemy klasy encji

Zmieniamy nazwę klasy na User


Stworzymy jeszcze ziarna do operowania na wygenerowanej klasie encji


Zmieniamy nazwę interfejsu na UserDaoI mniej więcej mamy gotowy szkielet 🙂

Teraz czas na co nieco kodu 😛
w klasie User [eu.ryzna.domain] zmieniamy ciało metody toString():

  public String toString() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }

w pliku UserDaoBean.java wpisujemy poniższy kod

@Stateless
public class UserDaoBean implements UserDao {
 @PersistenceContext
 private EntityManager em;

 public User getUser(int UserId) {
  User u = new User();
  u = em.find(User.class, UserId);
  return u;
 }

 public List<User> getAllUsers() {
  Query q = em.createQuery("SELECT u FROM User u");
  List<User> users = q.getResultList();
  return users;
 }

 public void createUser(User u) {
  String hashedPw = hashPassword(u.getPassword());
  u.setPassword(hashedPw);
  em.persist(u);
 }

 public void updateUser(User u) {
  String hashedPw = hashPassword(u.getPassword());
  u.setPassword(hashedPw);
  em.merge(u);
 }

 public void deleteUser(User u) {
    User mgdUser = em.merge(u);
    em.remove(mgdUser);
 }

 private String hashPassword(String password) {
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  try {
   MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA");
   byte[] bs;
   bs = messageDigest.digest(password.getBytes());
   for (int i = 0; i < bs.length; i++) {
    String hexVal = Integer.toHexString(0xFF & bs[i]);
    if (hexVal.length() == 1) {
     sb.append("0");
    }
    sb.append(hexVal);
   }
  } catch (NoSuchAlgorithmException ex) {
   Logger.getLogger(UserDaoBean.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
  }
  return sb.toString();
 }
}

oczywiście mamy masę błędów, ponieważ brakuje bibliotek. Możemy je szybko zaimportować wciskając klawisze Ctrl + Shift + Ibrakuje nam jeszcze deklaracji metod w interfejsie NetBeans sugeruje nam to żółtymi lampkamiwybieramy „Expose method in local business interface …” i odpowiedni kod pojawia się w pliku UserDao.java

z katalogu WebPages usuwamy pliki z rozszerzeniem jsp, nie będzie nam potrzebny.

W części webowej potrzebujemy plik kontrolera


i kod dla kontrolera

package eu.ryznar.controller;

import eu.ryznar.domain.User;
import eu.ryznar.facade.UserDao;
import javax.ejb.EJB;
import javax.faces.model.DataModel;
import javax.faces.model.ListDataModel;

public class UserController {

  @EJB
  UserDao userDao;
  private User user;
  private DataModel model;

  public String createUser() {
    this.user = new User();
    return "create_new_user";
  }

  public String saveUser() {
    String r = "success";
    try {
      userDao.createUser(user);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      r = "failed";
    }
    return r;
  }

  public DataModel getUsers() {
    model = new ListDataModel(userDao.getAllUsers());
    return model;
  }

  public User getUser() {
    return user;
  }

  public void setUser(User user) {
    this.user = user;
  }
}

Netbeans automatycznie dodaje odpowiedni wpis o ziarnie zarządzanym do pliku faces-config.xml

Zanim przystąpimy do tworzenia widoku warto pomyśleć o internacjonalizacji naszej aplikacji. Dlatego w częsci webowej tworzymy nowy package o nazwie eu.ryznar.bundle i w nim dwa pliku messages_pl.properties i messages_en.properties


takie pliki można w bardzo prosty sposób edytować, klikamy na jednym z nich prawym przyciskiem i wybieramy „Otwórz” – dostajemy fajną tabelę w której szybko dodamy bądź edyujemy nowe wartośćipotrzebne tłumaczenia są w archiwum do którego link jest na końcu wpisu
Trzeba jeszcze dodać odpowiednią konfigurację, aby aplikacja automatycznie wczytywałą tłumaczenia [można to robić ręcznie w szablonach używając f:loadBundle]

  <application>
    <locale-config>
      <default-locale>pl</default-locale>
      <supported-locale>en</supported-locale>
    </locale-config>
    <resource-bundle>
      <base-name>eu.ryznar.bundle.messages</base-name>
      <var>msgs</var>
    </resource-bundle>
  </application>

Czyli mamy już obsługę danych, mamy kontroler czas na widok. Na początku stworzymy ogólny szablon z którego będą korzystały wszystkie podstrony.
Nie będę tu wgłębiał się w tłumaczenie elementów Facelets [odsyłam do wskazanej na początku pozycji bądź innych tutoriali, kilka można znaleźć w moich „delicjach”]

Tworzymy ogólny szablon –

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <link href="./css/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <title>Facelets -Szablon</title>
  </head>
  <body>
    <div id="outerWrapper">
      <div id="header">
        <ui:insert name="header"/>
      </div>
      <div id="contentWrapper">
        <div id="leftColumn">
          <ui:insert name="leftColumn">
            <h:form>
              <p><h:commandLink action="#{user.createUser}" value="#{msgs.userCreate}"/></p>
            </h:form>
          </ui:insert>
        </div>
        <div id="content">
          <ui:insert name="content"/>
        </div>
        <br />
      </div>
      <br class="clear" />
      <div id="footer">
        <ui:insert name="footer">
          #{msgs.pageCopyright}
        </ui:insert>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

Kolejny krok to rzeczywisty szablon – plik list.xhtml i wpisujemy kod

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
   xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <link href="./css/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <title>Facelets - Szablon</title>
  </head>
  <body>
    <ui:composition template="/template.xhtml">
      <ui:define name="header">
        #{msgs.userList}
      </ui:define>

      <ui:define name="content">
        <h:form>
          <h:dataTable value="#{user.users}"
                 var="dataTableItem" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" styleClass="tableList">
            <h:column>
              <f:facet name="header">
                <h:outputText value="#{msgs.userName}"/>
              </f:facet>
              <h:outputText value="#{dataTableItem.username}" />
            </h:column>
            <h:column>
              <f:facet name="header">
                <h:outputText value="#{msgs.userFirstName} i #{msgs.userLastName}"/>
              </f:facet>
              <h:outputText value="#{dataTableItem}" />
            </h:column>
            <h:column>
              <f:facet name="header">
                <h:outputText value="#{msgs.userEmail}"/>
              </f:facet>
              <h:outputText value="#{dataTableItem.email}" />
            </h:column>
          </h:dataTable>
        </h:form>

      </ui:define>
    </ui:composition>
  </body>
</html>

kod CSS również zamieściłem w dołaczonym archiwum. Mając pierwszy szablon możemy testowo uruchomić aplikację.
Pod adresem http://localhost:8080/UserStore-war/list.jsf powinniśmy zobaczyć coś takiego:


Teraz tworzymy kolejne szablony adduser.xhtml i failed.xhtml
Netbeans może nam pomóc [wygeneruje podstawową strukturę dokumentu na podstawie pliku bazowego template.xhtml]

W pliku failed.xhtml wpisujemy kod

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets">
  
  <body>
    <ui:composition template="./template.xhtml">
      
      <ui:define name="header">
        #{msgs.error}
      </ui:define>

      <ui:define name="content">
        #{msgs.userAddError}
      </ui:define>

    </ui:composition>
    
  </body>
</html>

Natomiast z adduser.xhtml jeszcze poczekamy 😉 żeby wykorzystać jeszcze jeden element silnika Facelets, mianowicie komponenty, które możemy wielokrotnie wykorzystywać. Dlaczego akurat w adduser.xhtml? bo często pola na dane są poprzedzone etykietą, więcj dlaczego nie uprościć sprawy i zamiast dwóch tagów [h:outputLabel i h:inputText] nie użyć jednego? Jest pomysł więc do dzieła 😉

W katalogu WEB-INF tworzymy katalog facelets a w nim plik mycustom.taglib.xml i katalog components. W katalogu components tworzymy 2 pliki InputTextLabeled.xhtml i SecretTextLabeled.xhtml
W utworzynych plikach komponentów odpowiednio wpisujemy kod

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/ xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
  <ui:component>
    <h:outputLabel value="#{label}: " styleClass="#{labelStyle}">
      <h:inputText value="#{value}" required="#{required}" label="#{label}"/>
    </h:outputLabel>
  </ui:component>
</html>

i

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/ xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
  <ui:component>
    <h:outputLabel value="#{label}: " styleClass="#{labelStyle}">
      <h:inputSecret value="#{value}" required="#{required}" label="#{label}"/>
    </h:outputLabel>
  </ui:component>
</html>

Teraz konfiguracja komponentów:
w pliku mycustom.taglib.xml

<!DOCTYPE facelet-taglib PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Facelet Taglib 1.0//EN" "http://java.sun.com/dtd/ facelet-taglib_1_0.dtd">
<facelet-taglib>
  <namespace>http://ryznar.eu/facelets</namespace>
  <tag>
    <tag-name>inputTextLabeled</tag-name>
    <source>components/InputTextLabeled.xhtml</source>
  </tag>
  <tag>
    <tag-name>secretTextLabeled</tag-name>
    <source>components/SecretTextLabeled.xhtml</source>
  </tag>
</facelet-taglib>

w web.xml wskazainie na powyższy plik

<context-param>
    <param-name>facelets.LIBRARIES</param-name>
    <param-value>/WEB-INF/facelets/mycustom.taglib.xml</param-value>
  </context-param>

Teraz czas na szablon adduser.xhtml

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
   xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
   xmlns:custom="http://ryznar.eu/facelets">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <link href="./css/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <title>Facelets - Szablon</title>
  </head>
  <body>

    <ui:composition template="./template.xhtml">

      <ui:define name="header">
        #{msgs.userCreate}
      </ui:define>

      <ui:define name="content">

        <h:form>
          <h:messages/>
            <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userName}" value="#{user.user.username}" required="true" labelStyle="addUserInput" />
            <br />
            <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userFirstName}" value="#{user.user.firstName}" labelStyle="addUserInput" />
            <br />
            <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userLastName}" value="#{user.user.lastName}" labelStyle="addUserInput" />
            <br />
            <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userEmail}" value="#{user.user.email}" required="true" labelStyle="addUserInput" />
            <br />
            <custom:secretTextLabeled label="#{msgs.userPwd}" value="#{user.user.password}" required="true" labelStyle="addUserInput" />
            <br /><br />
            <h:commandButton
              action="#{user.saveUser}"
              value="#{msgs.btnSave}" styleClass="saveButton" />
        </h:form>

      </ui:define>

    </ui:composition>

  </body>
</html>

import własnych komponentów wykonujemy poprzez

linię xmlns:custom="http://ryznar.eu/facelets"

i ostatnia rzecz, nawigacja między stronami, w pliku faces-config.xml dodajemy reguły:

  <navigation-rule>
    <from-view-id>/list.xhtml</from-view-id>
    <navigation-case>
      <from-outcome>create_new_user</from-outcome>
      <to-view-id>/adduser.xhtml</to-view-id>
    </navigation-case>
  </navigation-rule>
  <navigation-rule>
    <from-view-id>/adduser.xhtml</from-view-id>
    <navigation-case>
      <from-outcome>failed</from-outcome>
      <to-view-id>/failed.xhtml</to-view-id>
    </navigation-case>
    <navigation-case>
      <from-outcome>success</from-outcome>
      <to-view-id>/list.xhtml</to-view-id>
    </navigation-case>
  </navigation-rule>

Uruchamiamy aplikację ponownie, lub wywołujemy deploy. Lista użytkowników nie uległa zmianie, więc czas zobaczyć jak działa dodawanie.
Klikamy „Dodaj użytkownika”, powinniśmy zobaczyć taki formularzWypełniamy pola, klikamy zapisz i dostajemy taki błąd:

javax.el.PropertyNotFoundException: /WEB-INF/facelets/components/InputTextLabeled.xhtml @7,84 value="#{value}": /adduser.xhtml @25,149 value="#{user.user.username}": Target Unreachable, 'user' returned null

Skąd się to wzięło? Ano zagapiłem się przy tworzeniu ziarna encji zakres ustawiłem na request zamiast session. Czyli przy wysłaniu formularza nie ma żadnego ziarna i stąd błąd. Zmieniamy więc zakres w pliku faces-config.xml i teraz działa, po zapisaniu przechodzimy automatycznie na listę użytkowników.

W tej części to wszystko. Archiwum jest dostępne tutaj. Jeśli ktoś przebrnął przez ten wpis 😉 i dopatrzył się jakiegoś błędu to proszę o informację 🙂 W następnej części dodam jeszcze edycję i walidację.

Kategorie:Facelets, JavaEE 5, JSF Tagi: , ,