Archiwum

Archive for the ‘EJB’ Category

predeploy for PersistenceUnit failed

11 listopada 2009 135 Komentarzy

Poniżej zamieściłem fragment bardzo ładnego wyjątku 😉 i jestem ciekaw skąd się to bierze?

W NetBeans stworzyłem projekt „Java EE” -> „Enterprise Application”, później „Entity Classes from Database”, jakiś kontroler i przy próbie uruchomienia pojawia się taki wyjątek.
Google nie dały odpowiedzi, więc usunąłem persistence.xml i stworzyłem PU jeszcze raz z nową nazwą.
Tym razem poszło. Dlaczego tak? Nie wiem. I w sumie to nie pierwsza taka sytuacja.
Jeśli ktoś zna odpowiedź będę wdzięczny za podpowiedź 🙂

deployed with moduleid = iStockeXchange

[CIACH]

 Parent -> EJBClassLoader : 
urlSet = []
doneCalled = false 
 Parent -> java.net.URLClassLoader@78ff9053
 was requested to find class eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao after done was invoked from the following stack trace
java.lang.Throwable
    at com.sun.enterprise.loader.EJBClassLoader.findClassData(EJBClassLoader.java:708)
    at com.sun.enterprise.loader.EJBClassLoader$DelegatingClassLoader.findClass(EJBClassLoader.java:1377)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
    at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.loadClass(PersistenceUnitProcessor.java:262)
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.metadata.MetadataProcessor.processPersistenceUnitClasses(MetadataProcessor.java:413)

[CIACH]

Exception [TOPLINK-28018] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException
Exception Description: predeploy for PersistenceUnit [iStockeXchange-currency-ejbPU] failed.
Internal Exception: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
javax.persistence.PersistenceException: Exception [TOPLINK-28018] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException
Exception Description: predeploy for PersistenceUnit [iStockeXchange-currency-ejbPU] failed.
Internal Exception: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.EntityManagerSetupImpl.predeploy(EntityManagerSetupImpl.java:644)
 
[CIACH]

Caused by: Exception [TOPLINK-28018] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException
Exception Description: predeploy for PersistenceUnit [iStockeXchange-currency-ejbPU] failed.
Internal Exception: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
    at oracle.toplink.essentials.exceptions.EntityManagerSetupException.predeployFailed(EntityManagerSetupException.java:228)
    ... 73 more
Caused by: Exception [TOPLINK-30007] (Oracle TopLink Essentials - 2.1 (Build b60e-fcs (12/23/2008))): oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException
Exception Description: An exception was thrown while loading class: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao to check whether it implements @Entity, @Embeddable, or @MappedSuperclass.
Internal Exception: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
    at oracle.toplink.essentials.exceptions.PersistenceUnitLoadingException.exceptionLoadingClassWhileLookingForAnnotations(PersistenceUnitLoadingException.java:161)
    at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.loadClass(PersistenceUnitProcessor.java:265)
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.metadata.MetadataProcessor.processPersistenceUnitClasses(MetadataProcessor.java:413)
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.metadata.MetadataProcessor.processPersistenceUnitClasses(MetadataProcessor.java:373)
    at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.processORMetadata(PersistenceUnitProcessor.java:292)
    at oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.EntityManagerSetupImpl.predeploy(EntityManagerSetupImpl.java:608)
    ... 72 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: eu.ryznar.currency.dao.CurrencyDao
    at com.sun.enterprise.loader.EJBClassLoader.findClassData(EJBClassLoader.java:710)
    at com.sun.enterprise.loader.EJBClassLoader$DelegatingClassLoader.findClass(EJBClassLoader.java:1377)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
    at oracle.toplink.essentials.ejb.cmp3.persistence.PersistenceUnitProcessor.loadClass(PersistenceUnitProcessor.java:262)
    ... 76 more
CORE5021: Application NOT loaded: [iStockeXchange]
ADM1075:Error on listening event:[Error while loading application [iStockeXchange]. Please refer to the server log for more details. ]

JSF i EJB 3 – prosta aplikacja CRUD

30 października 2009 8 Komentarzy

Tutorial do którego dzisiaj się odniosę to prosta aplikacja webowa wykonana w środowisku Netbeans z wykorzystaniem JSF, EJB 3 oraz bazy danych (autor wykorzystuje PostgreSQL, ja miałem pod ręką MySQL – ale w tym przypadku baza nie robi różnicy).

Tutorial składa się z trzech części: pierwsza druga i trzecia

U mnie problemy zaczęły się w trzeciej części, w drugim kroku „Add fields to the User Entity Bean”
Po dodaniu nowych pól do bazy i klasy aplikacja przestała działać – pojawił sie wyjątek, już nie pamiętam dokładnie co tam pisało 😛 ale jakiś problem z PU i odnalezieniem klasy UserDAOBean.
Jak sobie z tym poradziłem? W części webowej aplikacji, z gałęzi „Libraries” usunąłem JumpStartEjbJsf-ejb.jar i dodałem go jeszcze raz. Czy można inaczej, nie wiem. Jeśli ktoś ma pomysł proszę o podpowiedź.

Ale to nie koniec. Kolejny problem to kroki 3-7. Po dodaniu do gałęzi „Libraries” podanych bibliotek Apache Commons Lang, Apache Commons Validator oraz Jakarta Oro, i próbie dodania użytkownika z błędnym mejlem dostałem taki wyjątek


codjava.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/commons/validator/EmailValidator

to samo z lang/StringUtils. Oczywiście wujek Google prawie zawsze pomaga, no i tutaj podpowiada żeby te pliki *jar wrzucić do katalogu /WEB-INF/lib – pomogło.

Jednak walidacja mejla nadal sypie wyjątkami, tym razem


javax.servlet.ServletException: Uncompilable source code.

Problem leży w klasie EmailValidator, nie ma takiej metody jak


htmlInputText.getLabel()

Oczywiście znowu google, przeglądanie API i taki przebłysk, skąd w gałęzi „Libraries” mam MyFaces? Okazuje się że podczas dodawania JSF do projektu z menu „Properties”, w zakładce „Libraries” opcja „Registered Libraries” domyślnie wybrane jest „Facelets 1.1.14 MyFaces”. W związku z tym usunąłem te pliki jar, i z menu kontekstowego „Add Library…” wybrałem JSF 1.2.

Co się okazuje, tu metoda getLabel() jest, i poprzedni problem również znika, tzn można usunąć katalog /lib z WEB-INF i wszystko ładnie działa.

Źródeł nie zamieszczam, w przytoczonym tutorialu źródła są pełne, więc przerabiajac go nic nam nie umknie 🙂
Mam nadzieję że nie ma jakiś strasznych herezji w tym artykule 😉 jeśli są proszę o zwrócenie mi uwagi.

Pozdrawiam