Strona główna > Facelets, JavaEE 5, JSF > JSF + Facelets tutorial – ciąg dalszy [część 2]

JSF + Facelets tutorial – ciąg dalszy [część 2]

Miało być dwa wpisy odnośnie JSF i Facelets, ale założenia się zmieniły i będzie trzy 🙂
Dzisiaj w sumie nieco mniej o Facelets a trochę więcej o JSF + i18n (internationalization).
JSF ułatwia stworzenie wielojęzycznej aplikacji – wspomniałem o tym w poprzednim wpisie. Ale to za mało, przecież to użytkownik ma decydować o języku, a nie konfiguracja aplikacji. Dlatego trzeba dać mu wybór i zachować go na dłużej, np w sesji. Jednak sesja dość szybko wygasa i co wtedy? Użytkownik znowu wjedzie na stronę i musi ponownie wybrać język. Dobrym miejscem na przechowywanie tej informacji jest cookie.
Zaczynamy 🙂

Tworzymy kontroler który obsłuży nam wybór języka [czyli nowy JSF Managed Bean]

package eu.ryznar.controller;

import java.util.Locale;
import javax.faces.context.ExternalContext;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.servlet.http.Cookie;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

public class Language {

  public Language() {
  }

  public String changeLanguage() {
    FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();
    ExternalContext externalContext= context.getExternalContext();

    Map requestParameterMap = (Map) context.getExternalContext().getRequestParameterMap();
    String language = requestParameterMap.get("language").toString();

    HttpServletResponse httpServletResponse = (HttpServletResponse) externalContext.getResponse();
    String cookieName = externalContext.getInitParameter("i18n.languageCookieName");

    Cookie cookie = new Cookie(cookieName, language);
    cookie.setMaxAge(365);

    httpServletResponse.addCookie(cookie);

    context.getViewRoot().setLocale(new Locale(language));

    return null;
  }
}

W kodzie jest użyty parametr i18n.languageCookieName definiujący nazwę ciastka w którym przechowamy wybór użytkownika
Parametr należy dodać w pliku web.xml

  <context-param>
    <param-name>i18n.languageCookieName</param-name>
    <param-value>culture</param-value>
  </context-param>

Teraz w szablonie, np w template.xml w pasku bocznym można dodać 2 przyciski do zmiany języka

 <h:commandLink action="#{language.changeLanguage}" value="#{msgs.langPL}">
   <f:param name="language" value="pl" />
 </h:commandLink>

 <h:commandLink action="#{language.changeLanguage}" value="#{msgs.langEN}">
   <f:param name="language" value="en" />
 </h:commandLink>

w pikach z tłumaczeniami trzeba nadać odpowiednie wartości dla langPL i langEN Jeśli to zrobimy można uruchomić aplikację, i wybrać język – w tym momencie powinno zostać utworzone ciasteczko.

Wybór języka już mamy, ale trzeba jeszcze zmienić język interfejsu. Ogólnie to miałem dylemat JSF + i18n – jak ugryźć? – gdzie umieścić kod odpowiedzialny za język interfejsu [Filter, View Handler czy Phase Listener]?
W PHP [w frameworku symfony] taki kod znajdował się w filtrze, tutaj w filtrze nie chciało działać 😛

Stanęło na Phase Listener – powiecie „Leo why?”. Żeby rozszerzając klasę FaceletViewHandler nie uzależniać się od Facelets.

Wyglądało by to tak:

import com.sun.facelets.FaceletViewHandler;
import eu.ryznar.utils.Cookies;
import eu.ryznar.utils.I18N;
import java.util.Locale;
import javax.faces.application.ViewHandler;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.servlet.http.Cookie;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

public class CustomViewHandler extends FaceletViewHandler {

  public CustomViewHandler(ViewHandler parent) {
    super(parent);
  }

  @Override
  public Locale calculateLocale(FacesContext context) {
    return I18N.getLocaleFromCookie(context);
  }
}

i faces-config.xml:

<view-handler>eu.ryznar.view.CustomViewHandler</view-handler>

Natomiast aby rozwiązać to wykorzystując PhaseListener tworzymy package eu.ryznar.listener i klasę LocalePhaseListener implementującą interfejs PhaseListener

package eu.ryznar.listener;

import eu.ryznar.utils.I18N;
import java.util.Locale;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.faces.event.PhaseEvent;
import javax.faces.event.PhaseId;
import javax.faces.event.PhaseListener;

public class LocalePhaseListener implements PhaseListener {

  public void afterPhase(PhaseEvent event) {
    FacesContext context = event.getFacesContext();
    Locale currentLocale = I18N.getLocaleFromCookie(context);
    context.getViewRoot().setLocale(currentLocale);
    return;
  }

  public void beforePhase(PhaseEvent event) {
    return;
  }

  public PhaseId getPhaseId() {
    return PhaseId.RENDER_RESPONSE;
  }
}

a w pliku faces-config.xml

  <lifecycle>
    <phase-listener>eu.ryznar.listener.LocalePhaseListener</phase-listener>
  </lifecycle>

Jeszcze tylko klasy do internacjonalizacji i obsługi cookie:

package eu.ryznar.utils;

import java.text.MessageFormat;
import java.util.Locale;
import java.util.MissingResourceException;
import java.util.ResourceBundle;
import javax.faces.application.FacesMessage;
import javax.faces.context.ExternalContext;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.servlet.http.Cookie;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

public class I18N {
  private static final String LANGUAGE_COOKIE = "i18n.languageCookieName";

  public static Locale getLocale(String culture) {
    if (culture != null && culture.length() == 2) {
      return new Locale(culture);
    }

    return Locale.getDefault();
  }

  public static Locale getLocaleFromCookie(FacesContext context) {
    ExternalContext externalContext = context.getExternalContext();

    Cookie cookie[] = ((HttpServletRequest) externalContext.getRequest()).getCookies();
    String cookieName = externalContext.getInitParameter(LANGUAGE_COOKIE);
    String cultureCookie = Cookies.getCookie(cookie, cookieName);

    return getLocale(cultureCookie);
  }
}
eu.ryznar.utils
Cookies.java

package eu.ryznar.utils;

import javax.servlet.http.Cookie;

public class Cookies {
  public static String getCookie(Cookie[] cookies, String cookieName) {
    String value = null;
    if (cookies != null) {
      int cookieCounter = cookies.length;

      for (int i = 0; i < cookieCounter; i++) {
        if (cookies[i].getName().equalsIgnoreCase(cookieName)) {
          value = cookies[i].getValue();
        }
      }
    }

    return value;
  }
}

Po odświeżeniu strony [jeśli poprzednio wybraliśmy język angielski], widzimy ze cały interfejs jest w języku angielskim.

Ok, ale jeszcze coś nie tak. Jeśli wybierzemy inny język to nie ma zmiany, trzeba odświeżyć stronę. Rozwiązanie jest bardzo proste. W klasie Language, w funkcji setLanguageCookie(), przed return wpisujemy poniższą linijkę

context.getViewRoot().setLocale(new Locale(language));

Od teraz, każdy wybór języka skutkuje natychmiastową zmianą.

Czyli JSF i 18n mamy załatwione. Można oczywiście pomyśleć o tym żeby tłumaczenia przechowywać w bazie danych a nie w plikach, żeby bez potrzeby nie wykonywać akcji re-deploy, ale o tym może innym razem.

Kolejny krok w uzupełnianiu aplikacji: edycja i usuwanie
w kontrolerze UserController dodajemy kod

  public String deleteUser() {
    String r = "user_deleted";
    FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();
    Map requestParameterMap = (Map) context.getExternalContext().getRequestParameterMap();

    try {
      Integer userId = Integer.parseInt(requestParameterMap.get("userId").toString());
      User u = userDao.getUser(userId);
      String userName = u.getUsername();
      userDao.deleteUser(u);
      addSuccessMessage("User " + userName + " successfully deleted.");
    } catch (NumberFormatException ne) {
      addErrorMessage(ne.getLocalizedMessage());
      r = "failed";
    } catch (Exception e) {
      addErrorMessage(e.getLocalizedMessage());
      r = "failed";
    }

    return r;
  }

  public String editUser() {
    FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();
    Map requestParameterMap = (Map) context.getExternalContext().getRequestParameterMap();
    Integer userId = Integer.parseInt(requestParameterMap.get("userId").toString());
    this.user = userDao.getUser(userId);
    return "edit_user";
  }

  private void addErrorMessage(String msg) {
    FacesMessage facesMsg = new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, msg, msg);
    FacesContext fc = FacesContext.getCurrentInstance();
    fc.addMessage(null, facesMsg);
  }

  private void addSuccessMessage(String msg) {
    FacesMessage facesMsg = new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, msg, msg);
    FacesContext fc = FacesContext.getCurrentInstance();
    fc.addMessage("successInfo", facesMsg);
  }

w templejtce list.xhtml dodajemy 2 kolumny

            <h:column>
              <f:facet name="header">
                <h:outputText value="#{msgs.actionEdit}"/>
              </f:facet>
              <h:commandLink action="#{user.editUser}">
                <h:outputText value="#{msgs.actionEdit}"/>
                <f:param name="userId" value="#{dataTableItem.userId}" />
              </h:commandLink>
            </h:column>
            <h:column>
              <f:facet name="header">
                <h:outputText value="#{msgs.actionDelete}"/>
              </f:facet>
              <h:commandLink action="#{user.deleteUser}">
                <h:outputText value="#{msgs.actionDelete}"/>
                <f:param name="userId" value="#{dataTableItem.userId}" />
              </h:commandLink>
            </h:column>

tworzymy plik edituser.xhtml

 <ui:define name="header">
   #{msgs.userEdit}
 </ui:define>

 <ui:define name="content">
  <h:form>
   <h:messages/>
    <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userName}" value="#{user.user.username}" required="true" labelStyle="addUserInput" />
    <br />
    <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userFirstName}" value="#{user.user.firstName}" labelStyle="addUserInput" />
    <br />
    <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userLastName}" value="#{user.user.lastName}" labelStyle="addUserInput" />
    <br />
    <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userEmail}" value="#{user.user.email}" required="true" labelStyle="addUserInput" />
    <br /><br />
    <h:commandButton
      action="#{user.saveUser}"
      value="#{msgs.btnUpdate}" styleClass="saveButton" />
    </h:form>

  </ui:define>
 </ui:composition>

w faces-config.xml

  <navigation-rule>
    <from-view-id>/list.xhtml</from-view-id>
    <navigation-case>
      <from-action>#{user.editUser}</from-action>
      <from-outcome>edit_user</from-outcome>
      <to-view-id>/edituser.xhtml</to-view-id>
    </navigation-case>
  </navigation-rule>
  <navigation-rule>
    <from-view-id>/edituser.xhtml</from-view-id>
    <navigation-case>
      <from-action>#{user.saveUser}</from-action>
      <from-outcome>success</from-outcome>
      <to-view-id>/list.xhtml</to-view-id>
    </navigation-case>
    <navigation-case>
      <from-action>#{user.saveUser}</from-action>
      <from-outcome>fail</from-outcome>
      <to-view-id>/list.xhtml</to-view-id>
    </navigation-case>
  </navigation-rule>

i do plików z tłumaczeniami dodajemy

actionEdit=Edit
actionDelete=Delete
userEdit=Edit user
btnUpdate=Update

oraz

actionEdit=Edytuj
actionDelete=Usuń
userEdit=Edytuj użytkownika
btnUpdate=Aktualizuj

w list.xhtml dodajemy linię

<h:messages errorClass="msgFail" infoClass="msgSuccess"></h:messages>

tu będą wyświetlane komunikaty zależnie od wykonanej akcji [żeby użytkownik wiedział co się stało].
msgFail i msgSuccess to nazwy klas z pliku CSS [plik dostępny w archiwum dołaczonym do wpisu]

Po usunięciu użytkownika powinniśmy zobaczyć coś takiego:


Jednak coś tu nie gra 😉 intefejs mamy polski, a komunikat jest w języku angielskim. Trzeba jeszcze dodać tłumaczenie treści pochodzących z kontrolera.

na początek prznieśmy metody addErrorMessage(String msg) i addSuccessMessage(String msg) z kontrolera do klasy I18N.
Metody są podobne więc można uprościć sprawę i zapisać je w takiej postaci

  public static void addErrorMessage(String msg, String clientId) {
    addMessage(msg, FacesMessage.SEVERITY_ERROR, clientId);
  }

  public static void addSuccessMessage(String msg, String clientId) {
    addMessage(msg, FacesMessage.SEVERITY_INFO, clientId);
  }

  private static void addMessage(String messsage, FacesMessage.Severity messageType, String clientId) {
    FacesContext fc = FacesContext.getCurrentInstance();
    FacesMessage facesMsg = new FacesMessage(messageType, message, message);
    fc.addMessage(clientId, facesMsg);
  }

a w klasie User kod

addSuccessMessage("User " + userName + " successfully deleted.");

zamieniamy na

I18N.addSuccessMessage("User " + userName + " successfully deleted.", null);

Dzięki temu mamy możliwość wielokrotnego używania komunikatów w innych kontrolerach. Możemy przetsesować aplikację. Jeśli działa przechodzimy dalej.

Ale chwila? Jak przetłumaczyć string którego fragment jest zmienny?
Bardzo prosto, w plikach z tłumaczeniamy dodajemy linie:

userDeleted=User {0} has been deleted
userDeleted=Usunięto użytkownika {0}

W nawiasach klamrowych mamy parametry które podczas tłumaczenia zostaną zamienione na odpowiednie wartości.
Teraz trochę kodu – w klasie I18N dodajemy jeszcze trzy funkcje [pasowałoby jeszcze dopisać obsługę wyjątków].

  private static String getMessageFromResourceBundle(String key, Locale locale, Object[] params) {
    ResourceBundle bundle = getBundle(locale);
    String message = "";
    if (bundle == null) {
      return null;
    }
    try {
      message = formatMessage(bundle.getString(key), params, locale);
    } catch (Exception e) {
    }
    return message;
  }

  private static final String BUNDLE_NAME = "eu.ryznar.bundle.messages";

  private static ResourceBundle getBundle(Locale locale) {
    ResourceBundle bundle = null;
    try {
      bundle = ResourceBundle.getBundle(BUNDLE_NAME, locale);
    } catch (MissingResourceException e) {
      // plik nie odnaleziony
    }

    return bundle;
  }

  private static String formatMessage(String message, Object[] params, Locale locale) {
    if (params != null) {
      MessageFormat mf = new MessageFormat(message, locale);
      return mf.format(params, new StringBuffer(), null).toString();
    }

    return message;
  }

i w tej samej klasie modyfikujemy wcześniej dodane funkcje [rozsdzerzamy funkcje o możliwość przetworzenia stringów ze parametrami]:

  public static void addErrorMessage(String msg, String clientId, Object[] params) {
    addMessage(msg, FacesMessage.SEVERITY_ERROR, clientId, params);
  }

  public static void addSuccessMessage(String msg, String clientId, Object[] params) {
    addMessage(msg, FacesMessage.SEVERITY_INFO, clientId, params);
  }

  private static void addMessage(String msg, FacesMessage.Severity messageType, String clientId, Object[] params) {
    FacesContext fc = FacesContext.getCurrentInstance();
    String message = I18N.getMessageFromResourceBundle(msg, fc.getViewRoot().getLocale(), params);
    FacesMessage facesMsg = new FacesMessage(messageType, message, message);
    fc.addMessage(clientId, facesMsg);
  }

To wszystko. Archiwum z projektem jest dostępne tutaj.
Do przedstawionego kodu mam jeszcze jedną uwagę. Nie podoba mi się. Czy nie można jakoś norlanie pobrać wartości ciasteczka? Albo funkcja haszująca hasło [w poprzednim artykule]. Czy tego nie da się załątwić jedną lub dwoma linijkami kodu?
I jak zwykle będę wdzięczny za wskazanie wszelkich uchybień jakich dopuściłem się w kodzie bądź w treści.

 1. Adam Z-i
  11 lutego 2011 o 14:50

  Hej,
  nie wykorzystujesz podczas edycji Usera metody „updateUser” z komponentu UserDaoBean. Poza tym wszystko OK.
  Pozdrawiam

 2. 27 lipca 2012 o 21:42

  certainly like your website but you have
  to take a look at the spelling on several of your posts. A number of
  them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to tell the truth however
  I’ll certainly come again again.

 3. 18 września 2012 o 6:28

  I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A couple of my blog audience have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any tips to help fix this issue?

 4. 28 października 2012 o 4:24

  All UNIQUE Known Buyers Are Double Verified to be Interested in New ServiceS and Products.
  A personal-email to 1,000,000 UNIQUE Known Buyers is just *$9.
  95. Order now for a Boost of UNIQUE Known Buyers To 2,000,000!
  Plus, A Global-Marketing Membership And Lifetime Silver-Submitter Access.

 5. 28 listopada 2012 o 16:18

  Wow, this paragraph is good, my sister is analyzing these things, therefore I am going to let
  know her.

 6. 8 grudnia 2012 o 11:33

  It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this submit and if I could I desire to suggest you few fascinating things or suggestions.
  Maybe you could write subsequent articles relating
  to this article. I want to read more things approximately it!

 7. 22 grudnia 2012 o 15:43

  When someone writes an article he/she retains the thought of
  a user in his/her mind that how a user can know it.
  Thus that’s why this paragraph is great. Thanks!

 8. 16 stycznia 2013 o 18:29

  What i do not understood is in reality how you’re no longer really much more neatly-favored than you might be now. You are so intelligent. You recognize thus considerably in relation to this matter, produced me individually imagine it from a lot of numerous angles. Its like women and men aren’t involved except it’s one thing to do with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding. At all times take care of it up!

 9. 31 stycznia 2013 o 22:29

  Or so angry you could spit. Fire. Giftsforprofessionals.

 10. 9 marca 2013 o 17:27

  It is appropriate time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or

  tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 11. 16 marca 2013 o 0:58

  Hey I am so grateful I found your webpage, I really found you by
  mistake, while I was looking on Google for something else,
  Regardless I am here now and would just like to say thanks for a
  remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb work.

 12. 23 marca 2013 o 4:42

  I drop a leave a response whenever I like a post on a website or I have something to contribute to the discussion.
  Usually it’s caused by the fire displayed in the post I browsed. And on this article JSF + Facelets tutorial – ciąg dalszy [część 2] | Love IT. I was actually moved enough to write a leave a responsea response 🙂 I actually do have a few questions for you if it’s
  allright. Could it be just me or do some of the comments
  appear like they are written by brain dead visitors?
  😛 And, if you are writing at additional sites, I’d like to follow everything new you have to post. Could you list every one of all your community sites like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

 13. 2 kwietnia 2013 o 10:49

  It’s amazing for me to have a website, which is valuable in support of my experience. thanks admin

 14. 3 kwietnia 2013 o 8:04

  There is clearly a bundle to identify about this. I suppose you
  made various good points in

  features also.

 15. 6 kwietnia 2013 o 15:31

  I can concur with what some of the other posters wrote in
  this article, but my mindset is definitely a tad bit different.

 16. 10 kwietnia 2013 o 4:22

  It’s perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I’ve
  learn this publish and if I may just I wish to suggest you some fascinating issues or advice.
  Perhaps you can write subsequent articles relating to this article.

  I wish to read even more things approximately it!

 17. 11 kwietnia 2013 o 9:03

  naturally like your website but you need to

  check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with

  spelling issues and I to find it very troublesome to tell
  the reality nevertheless I will definitely come

  again again.

 18. 11 kwietnia 2013 o 11:12

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was
  super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m
  thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but
  I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for inexperienced blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 19. 13 kwietnia 2013 o 6:00

  Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have
  developed some nice procedures and we

  are looking to swap solutions with other folks,
  please shoot me an e-mail if interested.

 20. 20 kwietnia 2013 o 17:10

  I’ve been surfing online greater than 3 hours these days, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It’s lovely value sufficient for me.

  Personally, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the web can be
  a lot more helpful than ever before.

 21. 25 kwietnia 2013 o 18:47

  Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy
  reading through your posts. Can you suggest any other
  blogs/websites/forums that cover the same topics? Thank you so much!

 22. 27 kwietnia 2013 o 22:10

  Link exchange is nothing else except it is just placing
  the other person’s blog link on your page at appropriate place and other person will also do similar in favor of you.

 23. 28 kwietnia 2013 o 1:52

  Hi there, I discovered your website by way of Google even as looking for a comparable matter, your web site came up, it appears great.

  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply became aware of your blog through Google, and located that it’s really informative. I’m gonna be careful
  for brussels. I’ll be grateful for those who proceed this in future. Many folks will probably be benefited from your writing. Cheers!

 24. 28 kwietnia 2013 o 2:09

  I think that what you said made a ton of sense. But, think
  about this, suppose you were to write a awesome
  headline? I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, however suppose you added a headline to possibly get a person’s attention?
  I mean JSF + Facelets tutorial – ciąg dalszy [część 2] |
  Love IT is kinda vanilla. You should peek at Yahoo’s front page and see how they create article titles to get viewers to click. You might add a related video or a related picture or two to grab people interested about what you’ve got to say.
  In my opinion, it might bring your posts a little livelier.

 25. 28 kwietnia 2013 o 19:20

  Some of these medications by further reducing the resistance of the targeted bacteria.
  A website that is dedicated towards pushing their supplement as
  the number of calories you need daily varies among teens, based on
  scientific research. If you want to lose some pounds and fat burners also act as a detoxifying
  agent so that you complete your regular job without feeling exhausted.

 26. 28 kwietnia 2013 o 20:03

  If some one needs to be updated with hottest technologies afterward he must be visit this site and
  be up to date everyday.

 27. 29 kwietnia 2013 o 17:24

  Every weekend i used to pay a visit this website, for the
  reason that i wish for enjoyment, since this this website conations
  genuinely nice funny data too.

 28. 2 Maj 2013 o 0:33

  Thanks in support of sharing such a nice opinion, piece
  of writing is pleasant, thats why i have read it entirely

 29. 4 Maj 2013 o 14:38

  The vast majority green coffee bean extract of the herbal
  plant Ephedra. The Benefits of Green TeaGreen tea contains catechins, biologically active
  polyphenols that have a bad reputation.

 30. 6 Maj 2013 o 14:29

  Thank you, I have just been looking for information approximately this topic for a long
  time and yours is the best I have discovered till now. But, what about
  the bottom line? Are you sure about the supply?

 31. 8 Maj 2013 o 3:55

  I like what you guys tend to be up too. This type
  of clever work and coverage! Keep up the wonderful works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.

 32. 8 Maj 2013 o 16:44

  You might not have long to take out for a complete workout
  program and eating plan. But are these pure
  green coffee bean extract safe for our health as well.
  Bien que ne LIPO bind aider perdre du poids, vous devez
  utiliser un peu de prudence lors de la prise pillules de fines
  herbes de perte de poids.

 33. 12 Maj 2013 o 22:11

  Heya i am for the first time here. I found this board and I in finding
  It truly helpful & it helped me out much. I hope to give something back
  and help others such as you aided me.

 34. 17 Maj 2013 o 3:13

  For most up-to-date news you have to go to see internet and on internet I found this
  web page as a best website for latest updates.

 35. 18 Maj 2013 o 7:53

  When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get three emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service? Appreciate it!

 36. 21 Maj 2013 o 18:09

  What’s up it’s me, I am also visiting this web
  site regularly, this web site is actually pleasant and the people are genuinely sharing nice thoughts.

 37. 25 Maj 2013 o 11:06

  I believe everything typed was actually very logical.
  However, think about this, suppose you added a little
  information? I mean, I don’t wish to tell you how to run your website, however what if you added a post title that makes people want more? I mean JSF + Facelets tutorial – ciąg dalszy [część 2] | Love IT is a little plain. You could peek at Yahoo’s home page and see
  how they create article titles to get viewers to click.
  You might try adding a video or a picture or two to get readers excited about what you’ve got to say. In my opinion, it might make your blog a little livelier.

 38. 27 Maj 2013 o 17:12

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this superb blog! I suppose for now i’ll
  settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will share this site with my Facebook group.
  Talk soon!

 39. 28 Maj 2013 o 22:09

  Smashing blog and also was well written plus an decent read.
  I can say that the majority of what you were saying was on
  the ball. If possible, would it be too cheeky to promote
  our own website to your list of avid readers? We are a UK SEO agency based in Liverpool and will offer all of your readers a great deal if they come through
  your page to our ours. We can send you guys a commission.
  If this is cool please leave the comment however if you
  need to reach us please do so at info@pirlmedia.co.uk.

 40. 28 czerwca 2013 o 19:50

  Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email.
  I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

 41. 4 lipca 2013 o 13:40

  What i don’t understood is in truth how you’re not really
  a lot more neatly-favored than you may be right now. You’re so intelligent. You realize therefore significantly when it comes to this subject, made me in my view consider it from so many various angles. Its like women and men don’t seem
  to be interested until it is one thing to accomplish with Girl gaga!
  Your personal stuffs great. Always care for it up!

 42. 7 lipca 2013 o 2:17

  Incredible! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

 43. 9 lipca 2013 o 9:04

  I relish, result in I discovered exactly what I used to be taking a look for.

  You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man.
  Have a nice day. Bye

 44. 14 lipca 2013 o 14:49

  Hello, i read your blog occasionally and i own a similar
  one and i was just wondering if you get a lot of spam comments?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything you
  can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.

 45. 15 lipca 2013 o 23:48

  Hi, its fastidious post about media print, we all be familiar with
  media is a great source of facts.

 46. 17 lipca 2013 o 18:26

  I’m not sure where you’re getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for magnificent information I was looking for this info for
  my mission.

 47. 20 lipca 2013 o 0:38

  They help to build the imagination of the child and make
  for wonderful past times that work the brain and the creative faculties.

  Large sailing ships are always popular Lego sets if
  sales on the secondary market are anything to go by. It is also a must to have a player and star wars disc,
  right size of projector screen for the venue, multimedia projector, and remember
  also, do not forget good ventilation.

 48. 20 lipca 2013 o 4:07

  whoah this weblog is excellent i like studying your
  posts. Stay up the great work! You already
  know, lots of people are searching around for this
  information, you could aid them greatly.

 49. 20 lipca 2013 o 21:06

  Have you ever thought about including a little bit
  more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all.
  However think of if you added some great pictures or videos to give your posts more,
  „pop”! Your content is excellent but with pics and video clips,
  this website could undeniably be one of the best in its field.
  Amazing blog!

 50. 20 lipca 2013 o 23:42

  We do think about all the ideas you may have presented on your own publish. They’re pretty begging and might definitely function. However, this posts particularly brief education. Could you desire stretch them a lttle bit coming from next time? Basically publish.

 51. 27 lipca 2013 o 0:42

  Wonderful website. Lots of helpful information here. I am sending
  it to some friends ans additionally sharing in delicious.
  And naturally, thank you for your effort!

 52. 27 lipca 2013 o 1:08

  It is actually a nice and helpful piece of info.
  I’m glad that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 53. 27 lipca 2013 o 11:44

  Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing
  very good success. If you know of any please share.
  Appreciate it!

 54. 28 lipca 2013 o 8:11

  Appreciation to my father who stated to me regarding this webpage, this
  website is genuinely awesome.

 55. 28 lipca 2013 o 20:50

  Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it,
  you’re a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will often come back someday. I want to encourage continue your great posts, have a nice evening!

 56. 29 lipca 2013 o 0:52

  Hello! Do you know if they make any plugins to help with
  SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Thanks!

 57. 29 lipca 2013 o 12:23

  Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m definitely enjoying your blog and look forward to
  new updates.

 58. 29 lipca 2013 o 16:59

  constantly i used to read smaller articles or reviews that
  as well clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading now.

 59. 30 lipca 2013 o 6:46

  I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very
  easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and
  visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Fantastic work!

 60. 30 lipca 2013 o 18:42

  Hey this is somewhat of off topic but I was wanting to know if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 61. 30 lipca 2013 o 22:07

  I rarely comment, however i did a few searching and wound up
  here JSF + Facelets tutorial – ciąg dalszy [część 2] | Love
  IT. And I actually do have some questions for you if it’s allright. Could it be simply me or does it look like a few of these responses look like left by brain dead visitors? 😛 And, if you are posting at additional places, I’d like to follow everything new you have to
  post. Would you make a list of every one of your shared pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

 62. 31 lipca 2013 o 8:39

  Very good article. I am facing many of these issues as well.

  .

 63. 3 sierpnia 2013 o 7:30

  Howdy! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a theme
  or plugin that might be able to correct this issue.
  If you have any suggestions, please share. Thanks!

 64. 5 sierpnia 2013 o 22:30

  It’s difficult to find knowledgeable people about this subject, but you seem like you know what you’re talking
  about! Thanks

 65. 7 sierpnia 2013 o 8:44

  Thanks for sharing your thoughts on bowealis. Regards

 66. 9 sierpnia 2013 o 5:08

  Wow! In the end I got a weblog from where I be able to truly obtain useful
  data concerning my study and knowledge.

 67. 9 sierpnia 2013 o 6:51

  Hey! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!

 68. 12 sierpnia 2013 o 7:29

  If some one wants to be updated with most recent technologies therefore he must be go to see this web site and be up to date every
  day.

 69. 26 sierpnia 2013 o 9:22

  You’re so awesome! I don’t suppose I’ve truly read through a single thing like that before. So great to discover somebody with original thoughts on this issue. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is required on the internet, someone with a bit of originality!

 70. 27 sierpnia 2013 o 3:10

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and
  adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with
  my Facebook group. Chat soon!

 71. 4 września 2013 o 22:48

  Hi, this weekend is pleasant for me, as this occasion i am
  reading this enormous informative piece of writing
  here at my home.

 72. 5 września 2013 o 5:50

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in
  ourcommunity. Your site offered us with valuable informatin
  to wor on. You have done a formidable jobb and our whole community
  will be thankful to you.

 73. 6 września 2013 o 8:56

  I just like the helpful info you supply for your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at again here frequently.
  I’m reasonably certain I will be told a lot of new stuff proper right here!
  Best of luck for the following!

 74. 6 września 2013 o 22:43

  I almost never drop responses, but I read a ton of comments on
  this page JSF + Facelets tutorial – ciąg dalszy [część 2]
  | Love IT. I do have some questions for you if it’s okay.
  Is it simply me or does it seem like some of the remarks look like they are left
  by brain dead folks? 😛 And, if you are writing at other online sites, I’d like to keep
  up with you. Could you list of the complete urls of your
  social community pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

 75. 9 września 2013 o 16:48

  Exceptional post however , I was wanting to
  know if you could write a litte more on this subject?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Thanks!

 76. 10 września 2013 o 13:28

  What’s up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i thought i could also create
  comment due to this sensible post.

 77. 14 września 2013 o 17:32

  Hello, Neat post. There’s an issue together with your site in web
  explorer, would test this? IE nonetheless is the marketplace
  leader and a huge component of folks will miss your fantastic writing due
  to this problem.

 78. 14 września 2013 o 20:25

  I am really enjoying the theme/design of your site.
  Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A small number of my blog readers have complained about my blog not working correctly in Explorer
  but looks great in Firefox. Do you have any suggestions to help fix this issue?

 79. 16 września 2013 o 0:35

  Hello there! This is my first visit to your blog!

  We are a team of volunteers and starting a new project in a community
  in the same niche. Your blog provided us useful information to work on.
  You have done a outstanding job!

 80. 18 września 2013 o 20:59

  We stumbled over here by a different website and thought I may as well check things out.
  I like what I see so i am just following you.
  Look forward to checking out your web page for a second time.

 81. 23 września 2013 o 15:05

  These are in fact wonderful ideas in regarding blogging.
  You have touched some nice things here. Any way keep up wrinting.

 82. 27 września 2013 o 1:42

  Hi all, here every one is sharing these kinds of
  familiarity, so it’s fastidious to read this website, and I used to go to see this web site all the time.

 83. 27 września 2013 o 4:54

  26 Feb 2012 Filagra e stata considerata il farmaco piu favorita per via orale per il trattamento

 84. 1 października 2013 o 6:52

  This website definitely has all of the information and facts I needed about this
  subject and didn’t know who to ask.

 85. 11 października 2013 o 20:40

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was doing a little research on this. And he in fact ordered me dinner simply because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this subject here on your website.

 86. 1 grudnia 2013 o 6:17

  Excdellent post. I used tto be checkihg constantly this blog and I am inspired!
  Very helpful info particularly tthe ultimate phase 🙂 I handle
  such info a lot. I was looking for this particular info for a very lengthy time.
  Thanks annd best of luck.

 87. 9 grudnia 2013 o 21:05

  There is definately a lot to learn about this issue.
  I like all the points you have made.

 88. 27 grudnia 2013 o 0:25

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been doing
  a little homework on this. And he actually ordered me lunch simply because I
  discovered it for him… lol. So allow me to reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this topic
  here on your blog.

 89. 1 stycznia 2014 o 15:15

  Now I am ready to do my breakfast, later than having my
  breakfast coming yet again to read further news.

 90. 8 stycznia 2014 o 10:01

  I’m truly enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes itt much more enjooyable for
  me to come here and visit more often. Didd yyou hire out a designer to create
  your theme? Great work!

 91. 9 stycznia 2014 o 20:57

  Kinda late, but thanks 🙂

 92. 11 stycznia 2014 o 19:11

  These are genuinely impressive ideas in about blogging. You have touched
  some good factors here. Any way keep up wrinting.

 93. 23 stycznia 2014 o 10:43

  It’s actually a terrific as well as useful piece of information and facts. I am just satisfied that you just distributed this useful information and facts around. Make sure you keep us up to date like that. We appreciate you revealing.

 94. 24 stycznia 2014 o 21:38

  Everything, ranging from packing and loading and getting everything being transferred and transported
  t anew place then, being unloaded and unpacked again.
  It becomes easy to find the companies and collaborate with them.
  If you are not ready with a list then, while you call the company one at a time,
  there is a high possibility that you might miss some of them.

 95. 25 stycznia 2014 o 18:29

  A professional tax service and tax accounting
  service can save you lots of money and headaches. Your client will
  need to know they can rely on you keeping their records secure and safe from prying eyes.
  So choose carefully and wisely, because it is essential that you
  employ an accounting firm that you could trust.

 96. 8 lutego 2014 o 18:40

  When someone writes an article he/she retains the idea of a user in his/her mind
  that how a user can be aware of it. So that’s why this piece of writing is
  amazing. Thanks!

 97. 24 lutego 2014 o 2:52

  Do you mind if I quote a few of your articles as lon as I provide credit
  and sources back to your weblog? My website is
  in tthe exact same niche ass yours and my users would
  genjinely benefit from some of the information you
  present here. Please let me know iff this ook with you.
  Appreciate it!

 98. 28 lutego 2014 o 15:47

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and
  was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 99. 23 marca 2014 o 20:48

  Hello there! I could have sworn I’ve visited this blog before but after browsing through some of the posts I realized
  it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly happy I found it
  and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 100. 20 kwietnia 2014 o 2:18

  If you would like to get much from this piece of writing
  then you have to apply such techniques to your won webpage.

 101. 21 kwietnia 2014 o 5:25

  This article is truly a fastidious one it helps new net visitors,
  who are wishing in favor of blogging.

 102. 21 kwietnia 2014 o 9:37

  Hello, after reading this amazing paragraph i am as well cheerful to share my
  knowledge here with friends.

 103. 21 kwietnia 2014 o 10:41

  I’d like to find out more? I’d want to find out more details.

 104. 21 kwietnia 2014 o 13:33

  I don’t leave a comment, but after reading through a bunch of comments
  on this page JSF + Facelets tutorial – ciąg dalszy [część 2]
  | Love IT. I do have some questions for you if you do not mind.

  Is it just me or does it look as if like a few of these responses come across like they are written by brain dead folks?
  😛 And, if you are posting at additional sites, I’d like to follow anything fresh you have
  to post. Could you list of all of all your social networking pages
  like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

 105. 25 kwietnia 2014 o 17:52

  Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read
  more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly
  return.

 106. 28 kwietnia 2014 o 3:00

  I was wondering if you ever thought of changing the page
  layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 107. 29 kwietnia 2014 o 14:05

  Pretty! This was an extremely wonderful article. Many thanks for supplying
  this info.

 108. 2 Maj 2014 o 1:20

  I don’t know if it’s just me or if everybody else experiencing problems with your blog.
  It appears as though some of the written text within your content are running off the
  screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them too?

  This could be a problem with my internet browser
  because I’ve had this happen before. Thanks

 109. 5 Maj 2014 o 12:31

  Myalennon 05.02.2014 recorded show
  Link: http://bit.ly/1nWcsg0

  Tags):
  chaturbate Myalennon anal show,
  chaturbate Myalennon sextape,
  chaturbate Myalennon recorded show,
  chaturbate Myalennon private show,
  Myalennon chaturbate dildo show,

 110. 9 Maj 2014 o 1:25

  I like it when individuals get together and share thoughts.

  Great website, continue the good work!

 111. 14 Maj 2014 o 4:17

  Great post.

 112. 18 Maj 2014 o 21:43

  Hey there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing
  a blog post or vice-versa? My blog goes over a lot of the same subjects as yours and I
  feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot
  me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the
  way!

 113. 25 Maj 2014 o 3:06

  All you hold to do and buy twitter followers uk £5 today i wanted to narrate you about a fab site in the UK that trades Chaoji tea.
  So this is a agile way of essaying to visualize from
  beginning to end what are all buy twitter followers uk £5 using the SAX parser because it is
  more effective. The name of this happened in 2012
  is the exigency of location-based buy twitter followers uk £5 social mass media.

 114. 28 Maj 2014 o 21:07

  Right here is the right webpage for anyone who would
  like to understand this topic. You understand a whole lot its
  almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).
  You certainly put a brand new spin on a subject that’s been written about for ages.
  Great stuff, just wonderful!

 115. 4 czerwca 2014 o 11:17

  A fascinating discussion is definitely worth comment.
  I do believe that you need to write more on this subject matter, it may not be
  a taboo subject but usually people do not talk about these subjects.
  To the next! Best wishes!!

 116. 6 czerwca 2014 o 6:28

  Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would really make my
  blog shine. Please let me know where you got your design. Bless
  you

 117. 8 czerwca 2014 o 12:40

  Your style is very unique in comparison to other people I have read stuff from.
  Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this
  web site. actually can certainly twitter coming from reliable manufacturers for a discount and also
  safe
  A great way to twitter is to possess famous people attract a posting to suit your needs.

 118. 2 lipca 2014 o 18:40

  After exploring a number of the articles on your site, I truly appreciate your technique of blogging.

  I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future.
  Please check out my website too and let me know what you think.

 119. 3 lipca 2014 o 6:50

  These are in fact fantastic ideas in about blogging. You have touched some pleasant points here.

  Any way keep up wrinting.

 120. 3 lipca 2014 o 18:57

  Howdy, I do believe your blog could possibly be having internet browser compatibility problems.
  Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in IE,
  it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up!
  Besides that, excellent website!

 121. 6 lipca 2014 o 8:00

  If you choose a day that is too windy, you will inevitably find pieces of
  grass and dirt in your finish. nearby traders
  manage their establishment with several costs like rent of outlet, bill of electricity, wages of workers and commissions of salesmen and all these
  factors ultimately stimulate their rate.
  Take your existing cushion cover and use it as the base.

 122. 9 lipca 2014 o 1:16

  Hi mates, good paragraph and nice urging commented at this place,
  I am actually enjoying by these.

 123. 11 lipca 2014 o 18:17

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.

  I will certainly comeback.

 124. 19 lipca 2014 o 12:26

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
  add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would
  have some experience with something like this. Please let me know if you run into
  anything. I truly enjoy reading your blog and I
  look forward to your new updates.

 125. 21 lipca 2014 o 13:13

  When some one searches for his required thing,
  so he/she needs to be available that in detail, thus that thing
  is maintained over here.

 126. 22 lipca 2014 o 16:12

  Marvelous, what a webpage it is! This web site provides useful data
  to us, keep it up.

 127. 24 lipca 2014 o 0:53

  Those customers were genuinely rude and disrespectful, anyone would
  agree with you. Well, you probably wouldn’t have much fun sulking either.
  I didn’t push any bad emotions down into the dungeon.

 128. 24 lipca 2014 o 13:20

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog
  and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your feed
  and I hope you write again soon!

 129. 25 lipca 2014 o 6:38

  Spot on with this write-up, I honestly think this website
  needs far more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the info!

 130. 25 lipca 2014 o 6:52

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure
  whether this post is written by him as no one else know such
  detailed about my difficulty. You’re amazing! Thanks!

 131. 25 lipca 2014 o 9:02

  Asking questions are in fact pleasant thing if you are not understanding anything fully,
  however this piece of writing offers fastidious understanding yet.

 132. 25 lipca 2014 o 16:30

  Thanks a lot for sharing this with all people you really recognize what you are talking about!
  Bookmarked. Please additionally visit my website =). We may have a hyperlink trade contract among us

 133. 1 sierpnia 2014 o 18:38

  Thanks for your personal marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you’re a great author.I will make sure to bookmark
  your blog and will often come back from
  now on. I want to encourage that you continue your great job, have a nice afternoon!

 134. 4 sierpnia 2014 o 6:01

  Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. This is a very neatly written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read extra of your helpful info.
  Thanks for the post. I will certainly comeback.

 135. 5 sierpnia 2014 o 3:43

  I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own weblog and was wondering what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Kudos

 136. 6 sierpnia 2014 o 15:42

  I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to
  be precisely what I’m looking for. Does one offer guest writers
  to write content for you personally? I wouldn’t mind writing a post
  or elaborating on some of the subjects you write concerning here.
  Again, awesome web site!

 137. 7 sierpnia 2014 o 0:38

  Good day! This is kind of off topic but I need some guidance from
  an established blog. Is it very difficult
  to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure
  where to begin. Do you have any ideas or suggestions?
  Thank you

 138. 24 sierpnia 2014 o 3:01

  hey there and thank you for your info – I have certainly picked
  up something new from right here. I did however expertise several technical points using this site, since I experienced to reload the web
  site a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow
  loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of
  your respective interesting content. Ensure
  that you update this again soon.

 139. 2 września 2014 o 3:49

  I am regular visitor, how are you everybody?

  This piece of writing posted at this web site is
  genuinely nice.

 140. 3 września 2014 o 12:16

  Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts
  and I will be waiting for your further post thank you
  once again.

 141. 4 września 2014 o 3:42

  When someone writes an piece of writing he/she keeps the idea of a user in his/her
  brain that how a user can be aware of it. Therefore that’s
  why this article is outstdanding. Thanks!

 142. 7 września 2014 o 2:38

  Unlike other gems, which are usually varieties of a single mineral, jade has complex mineralogical
  attributes. On the physical side, the third eye chakra deficient individual may suffer
  from headaches, eye problems, vision problems, brain tumors, forgetfulness, lack of
  concentration, tumors and seizures. The ability to let go
  of old emotions is based in this Chakra.

 143. 18 września 2014 o 4:53

  It’s an amazing piece of writing in support of all the
  online viewers; they will obtain benefit from it I am sure.

 144. 18 września 2014 o 4:56

  Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly
  enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.

  Do you have any points for inexperienced blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 145. 24 września 2014 o 19:17

  My partner and I absolutely love your blog and find almost all
  of your post’s to be exactly what I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content to suit your needs?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a lot of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome weblog!

 146. 24 września 2014 o 20:58

  Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if
  that would be okay. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

 147. 26 września 2014 o 9:56

  Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly loved surfing around
  your blog posts. In any case I will be subscribing in your rss feed and I hope
  you write once more soon! facebook
  facebook
  facebook

 148. 26 września 2014 o 13:10

  Superb, what a blog it is! This web site presents valuable data to us, keep it up.
  twitter
  twitter

 149. 27 września 2014 o 21:56

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.

  I don’t know who you are but definitely you are going
  to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!
  instagram
  instagram
  instagram

 150. 30 września 2014 o 7:26

  I’d like to find out more? I’d care to find out more
  details. youtube
  youtube

 151. 3 października 2014 o 3:37

  9:30: ‚Hill Billy’ Tom had found a parking space
  around the corner and we threw our luggage in back.
  When the ajna chakra is blocked, it will affect the
  physical body through lack of concentration, headaches, confusion, psychological disorders, anxiety, and panic attacks.
  The sixth chakra is known as the third eye chakra and
  it is situated in the middle of the forehead connectingthe eyebrows.

 152. 3 października 2014 o 20:54

  Great post. I’m going through some of these issues as well..

 153. 9 października 2014 o 11:21

  What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It
  positively helpful and it has aided me out loads.
  I hope to give a contribution & assist different customers like its aided me.
  Great job.

 154. 16 grudnia 2014 o 1:27

  Link exchange is nothing else but it is only placing the other person’s blog link
  on your page at appropriate place and other person will also do similar for you.

 155. 31 grudnia 2014 o 12:45

  Thanks for your personal marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you are a great author.I will
  make sure to bookmark your blog and will eventually
  come back down the road. I want to encourage you continue your great writing, have a nice morning!

 156. 12 stycznia 2015 o 6:29

  Can you tell us more about this? I’d care to find out some additional information.

 157. 22 lutego 2015 o 11:14

  Superb blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m planning to start mmy own website soon but I’m a
  little lost on everything. Would you propose starting with a free platforrm like WordPress or goo for a paid option? There are so many choices
  out therre that I’m totally overwhelmed .. Anny ideas?
  Thanks!

 158. 23 lutego 2015 o 19:41

  Excellent way of explaining, and good piece of writing to obtain facts concerning my presentation subject,
  which i am going to convey in school.

 159. 24 lutego 2015 o 7:10

  Great post.

 160. Torfik
  28 lutego 2015 o 11:31

  Jeżeli jest taka możliwość prosiłbym o odświeżenie linku z projektem powyżej.
  Pozdrawiam

 161. 1 kwietnia 2015 o 1:34

  I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any browser
  compatibility problems? A small number of my blog audience have complained about my blog not operating
  correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any advice to help fix this problem?

 162. 1 kwietnia 2015 o 8:41

  My spouse ɑnd I stumbled over here different page and thought I may
  aѕ well check things out. I like what I see so i am
  just following you. Look forward to finding out about your weƄ paցe foг a second time.

 163. 4 czerwca 2015 o 14:17

  Hi, i feel that i saw you visited my weblog so i got here to go back
  the choose?.I’m attempting to to find issues to enhance my
  site!I assume its good enough to use some of your ideas!!

 164. 3 października 2015 o 10:41

  Thank you a lot for sharing this with all of us you really recognize what you are talking
  approximately! Bookmarked. Please additionally discuss with my website =).
  We will have a hyperlink change arrangement between us

 165. 31 marca 2016 o 19:58

  Aw, this was a very good post. Taking the time and actual effort to generate a top notch article… but
  what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t manage to get anything done.

 166. 15 października 2016 o 4:51

  This piece of writing presents clear idea for the new
  users of blogging, that actually how to do blogging
  and site-building.

 167. 13 listopada 2016 o 8:13

  If you are going for most excellent contents like me, simply pay a visit this
  web site everyday for the reason that it offers quality contents, thanks

 168. 23 stycznia 2017 o 13:26

  It’s amazing to visit this web page and reading the views of all mates about this article, while I am
  also keen of getting know-how.

 169. 1 marca 2017 o 18:43

  Your style is so unique in comparison to other
  people I’ve read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll
  just bookmark this web site.

 170. 16 Maj 2017 o 20:38

  Asking questions are actually nice thing if you are not understanding anything totally, however this article gives nice understanding even.

 171. 3 sierpnia 2017 o 11:52

  We’ve all seen them – the Cheerios commercials.

 172. 20 listopada 2017 o 12:39

  I like reading through an article that will make people think.
  Also, thank you for permitting me to comment!

 173. 20 lutego 2018 o 18:50

  Give out cute little memo notebooks with thank-you notes
  scribbled or stamped into the front page. Always make sure that you typically use baby friendly equipment so that your baby will remain safe and well.
  If you take the clothes involved for your laundry room, some simple detergent
  with hot water will require the stain almost every time.

 174. 2 marca 2018 o 16:36

  Very good article. I’m going through a few of these issues as well..

 175. 31 marca 2018 o 1:07

  Perkara yang paling membingungkan pada zaman perjudian sekarang merupakan dalam memilih agen taruhan bola terpercaya dari SBOBET, kami selaku agen besar serta terpercaya dalam dunia
  judi online siap membantu kita dalam mengakses dan mengasihkan panduan kepada anda di dalam bermain SBOBET, akses laju yang kami
  berikan ialah hal nyata tanpa bohong belaka. Telah banyak pejudi online yang bergabung berbareng kami dalam bermain SGD777 judi bola online, kedatangan anda kami akan kerap
  tunggu dengan senang hati dan operator kami kerap siap membantu anda bila mengalami kesulitan. SBOBET bukan sembarangan dalam memberikan jaringan kepada agen judi online karena hanya agen bola online terpercaya dan mempunyai
  reputasi baik seperti kami yang dipercaya SBOBET di menyediakan permainannya yaitu CMIDN.

  SBOBET memiliki banyak fans terutama penggila taruhan football online,
  dari kalangan buah hati muda bahkan orang tua memilih SBOBET sebagai spouse mereka dalam bermain bet bola online, SBOBET patut memiliki banyak agen lebih besar dan terpercaya dalam situasi ini kami adalah diantaranya, promo-promo sering kami berikan kepada
  anda member anyar ataupun member lama, oleh sebab itu, buat apa anda menunggu lagi cepat bergabung
  dengan kami dan rasakan serunya taruhan bola
  online BOLA TANGKAS bersama kami agen terkemuka. Kami agen judi popular memiliki dukungan penuh
  yang SBOBET dalam memberikan hubungan dalam bermain Judi Adulador Online, Keamanan dan kedamaian dalam betting adalah situasi penting bagi kami, sama sekali tanpa memandang masalah kecil / besar kami sebagai agent taruhan online
  profesional sering mengatasi hal seperti tersebut dengan cepat.

 176. 1 kwietnia 2018 o 14:11

  This is my first time pay a visit at here and i am really impressed to read everthing at one
  place.

 177. 19 czerwca 2018 o 14:12

  Hmm is anyone else experiencing problems with the
  images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

 178. 20 września 2018 o 22:58

  Hello, all is going well here and ofcourse every one is sharing facts, that’s in fact fine, keep up writing.

 179. 30 listopada 2018 o 19:56

  Hi there to all, it’s truly a pleasant for me to pay a quick visit this site,
  it contains valuable Information.

 180. 7 grudnia 2018 o 15:40

  If you desire to get much from this post then you have to apply such
  strategies to your won web site.

 181. 11 grudnia 2018 o 11:53

  Some genuinely nice and useful info on this site, also I conceive the style contains wonderful features.

 182. 31 marca 2019 o 18:44

  Great items from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are simply extremely fantastic.
  I actually like what you’ve received here, really like what you are stating and the way
  in which during which you say it. You’re making it enjoyable and you still
  take care of to stay it smart. I can not wait to read far more from you.
  That is really a terrific site.

 183. 19 sierpnia 2019 o 5:39

  The frame is made of aluminum, so you need to know when I say it is extremely durable.
  Red and black say a great deal about your elegance. You
  may obtain this walker from blue and black garnet red.
  This walker comes. In that regard, if you are currently trying to stay
  active and mobile as possible, you need to obtain a Rollator walker which helps you achieve these goals.
  Do you will need a rollator walker that provides features but also
  looks? These walkers have characteristics that
  are intended to offer you the convenience and comfort. Your nearest and dearest might have limited due to age or because of diseases
  like arthritis, osteoporosis or other diseases/conditions.
  So, if you’re searching for knee braces to assist the walk, prepare thyself
  by returning the ones that don’t work and purchasing more than one.

 184. 16 września 2019 o 17:30

  Everything is very open with a precise explanation of the
  challenges. It was definitely informative. Your site is
  useful. Thank you for sharing!

 185. 2 Maj 2020 o 2:20

  I don’t know whether it’s just me or if perhaps everyone else encountering problems with your
  website. It appears as if some of the text in your content are running off the screen. Can someone else please comment
  and let me know if this is happening to them as well?
  This may be a problem with my browser because I’ve had this happen previously.
  Appreciate it

 186. 26 lipca 2020 o 8:14

  The online sport betting has open doors for individuals
  to now actually win at gambling. If 2 percent are capable of doing it,
  so can one other 98 percent if they perform same things.
  The free sport bets offered by pretty much every bookmaker from William
  – Hill and Ladbrokes, to Betfair and Betfred, ‚s been around for
  a time now.

 187. 28 lipca 2020 o 22:49

  If you are going for best contents like me, just go to see this site every day for
  the reason that it gives feature contents, thanks

 1. 4 czerwca 2014 o 4:59
 2. 14 czerwca 2014 o 1:33
 3. 27 czerwca 2014 o 22:54
 4. 3 lipca 2014 o 6:14
 5. 15 sierpnia 2014 o 8:24
 6. 21 października 2014 o 6:49
 7. 10 grudnia 2014 o 9:06
 8. 1 lutego 2015 o 13:26
 9. 5 marca 2015 o 6:26
 10. 19 kwietnia 2015 o 19:38
 11. 8 czerwca 2016 o 12:38
 12. 30 stycznia 2017 o 23:24
 13. 29 marca 2017 o 12:39
 14. 24 listopada 2017 o 6:38
 15. 5 lutego 2018 o 7:41

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: