Strona główna > Facelets, JavaEE 5, JSF > Facelets tutorial – wprowadzenie – część 1

Facelets tutorial – wprowadzenie – część 1

Tym razem wpis nie będzie o problemach ale o czymś działającym 😉 Poprzednio odniosłem się do przykładowej aplikacji wykorzystującej JSF i JPA, teraz pokażę na przykładzie podobnej aplikacji, jak wykorzystać silnik szablonów dla JSF – Facelets. Tutorial będzie się składał z dwóch części, żeby nie było zbyt długo 😉 w pierwszej wprowadzenie a w drugiej dokończenie aplikacji która nic konkretnego nie robi 😉

Aby w miarę łagodnie zapoznać się z tym co oferują Facelets polecam pozycję wydawnictwa Apress: Facelets Essentials: Guide to JavaServer Faces View Definition Framework – nie ma tego dużo, około 90 stron.

Do wykonania przykładowej aplikacji potrzebujemy
– IDE – ja używam NetBeans 6.7
– baza danych – może być MySQL
– plugin dla Netbeans nbfaceletssupport

Jeśli mamy zainstalowaną bazę to tworzymy potrzebną tabelę

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (
 `user_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `username` varchar(255) NOT NULL,
 `first_name` varchar(255) NOT NULL,
 `last_name` varchar(255) NOT NULL,
 `password` char(64) NOT NULL,
 `email` varchar(255) default NULL,
 `active` tinyint(1) NOT NULL default '1',
 `date_created` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
 PRIMARY KEY (`user_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3;

INSERT INTO `users` (`user_id`, `username`, `first_name`, `last_name`, `password`, `email`, `active`, `date_created`) VALUES
(1, 'pablo', 'pawel', 'ryznar', 'a7e8363bba55ff817479fe761befa5169e9bec4b', NULL, 1, '2009-10-29 00:00:00'),
(2, 'adamo', 'adam', 'nowak', 'c0ce63151c40b9ed8d93b8a4029633dc07211a84', NULL, 1, '2009-10-29 00:00:00');

Jeśli mamy wszystko to zaczynamy 🙂
Tworzymy aplikację JavaEE -> Enterprise Applicationotrzymujemy taką strukturę [trochę bałagan mam na liście 😉 aplikacja którą teraz robię to UserStore]


Kolejny krok to podpięcie frameworków JSF i Facelets [w menu kontekstowym części webowej wybieramy Properties i zakładkę Frameworks]:
konfigurujemy je tak jak na screenach

W części enterpise dodajemy packages: eu.ryznar.facade i eu.ryznar.domain a w części webowej eu.ryznar.controller


Teraz z pomocą Netbeans’a wygenerujemy klasy encji

Zmieniamy nazwę klasy na User


Stworzymy jeszcze ziarna do operowania na wygenerowanej klasie encji


Zmieniamy nazwę interfejsu na UserDaoI mniej więcej mamy gotowy szkielet 🙂

Teraz czas na co nieco kodu 😛
w klasie User [eu.ryzna.domain] zmieniamy ciało metody toString():

  public String toString() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }

w pliku UserDaoBean.java wpisujemy poniższy kod

@Stateless
public class UserDaoBean implements UserDao {
 @PersistenceContext
 private EntityManager em;

 public User getUser(int UserId) {
  User u = new User();
  u = em.find(User.class, UserId);
  return u;
 }

 public List<User> getAllUsers() {
  Query q = em.createQuery("SELECT u FROM User u");
  List<User> users = q.getResultList();
  return users;
 }

 public void createUser(User u) {
  String hashedPw = hashPassword(u.getPassword());
  u.setPassword(hashedPw);
  em.persist(u);
 }

 public void updateUser(User u) {
  String hashedPw = hashPassword(u.getPassword());
  u.setPassword(hashedPw);
  em.merge(u);
 }

 public void deleteUser(User u) {
    User mgdUser = em.merge(u);
    em.remove(mgdUser);
 }

 private String hashPassword(String password) {
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  try {
   MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA");
   byte[] bs;
   bs = messageDigest.digest(password.getBytes());
   for (int i = 0; i < bs.length; i++) {
    String hexVal = Integer.toHexString(0xFF & bs[i]);
    if (hexVal.length() == 1) {
     sb.append("0");
    }
    sb.append(hexVal);
   }
  } catch (NoSuchAlgorithmException ex) {
   Logger.getLogger(UserDaoBean.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
  }
  return sb.toString();
 }
}

oczywiście mamy masę błędów, ponieważ brakuje bibliotek. Możemy je szybko zaimportować wciskając klawisze Ctrl + Shift + Ibrakuje nam jeszcze deklaracji metod w interfejsie NetBeans sugeruje nam to żółtymi lampkamiwybieramy „Expose method in local business interface …” i odpowiedni kod pojawia się w pliku UserDao.java

z katalogu WebPages usuwamy pliki z rozszerzeniem jsp, nie będzie nam potrzebny.

W części webowej potrzebujemy plik kontrolera


i kod dla kontrolera

package eu.ryznar.controller;

import eu.ryznar.domain.User;
import eu.ryznar.facade.UserDao;
import javax.ejb.EJB;
import javax.faces.model.DataModel;
import javax.faces.model.ListDataModel;

public class UserController {

  @EJB
  UserDao userDao;
  private User user;
  private DataModel model;

  public String createUser() {
    this.user = new User();
    return "create_new_user";
  }

  public String saveUser() {
    String r = "success";
    try {
      userDao.createUser(user);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      r = "failed";
    }
    return r;
  }

  public DataModel getUsers() {
    model = new ListDataModel(userDao.getAllUsers());
    return model;
  }

  public User getUser() {
    return user;
  }

  public void setUser(User user) {
    this.user = user;
  }
}

Netbeans automatycznie dodaje odpowiedni wpis o ziarnie zarządzanym do pliku faces-config.xml

Zanim przystąpimy do tworzenia widoku warto pomyśleć o internacjonalizacji naszej aplikacji. Dlatego w częsci webowej tworzymy nowy package o nazwie eu.ryznar.bundle i w nim dwa pliku messages_pl.properties i messages_en.properties


takie pliki można w bardzo prosty sposób edytować, klikamy na jednym z nich prawym przyciskiem i wybieramy „Otwórz” – dostajemy fajną tabelę w której szybko dodamy bądź edyujemy nowe wartośćipotrzebne tłumaczenia są w archiwum do którego link jest na końcu wpisu
Trzeba jeszcze dodać odpowiednią konfigurację, aby aplikacja automatycznie wczytywałą tłumaczenia [można to robić ręcznie w szablonach używając f:loadBundle]

  <application>
    <locale-config>
      <default-locale>pl</default-locale>
      <supported-locale>en</supported-locale>
    </locale-config>
    <resource-bundle>
      <base-name>eu.ryznar.bundle.messages</base-name>
      <var>msgs</var>
    </resource-bundle>
  </application>

Czyli mamy już obsługę danych, mamy kontroler czas na widok. Na początku stworzymy ogólny szablon z którego będą korzystały wszystkie podstrony.
Nie będę tu wgłębiał się w tłumaczenie elementów Facelets [odsyłam do wskazanej na początku pozycji bądź innych tutoriali, kilka można znaleźć w moich „delicjach”]

Tworzymy ogólny szablon –

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <link href="./css/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <title>Facelets -Szablon</title>
  </head>
  <body>
    <div id="outerWrapper">
      <div id="header">
        <ui:insert name="header"/>
      </div>
      <div id="contentWrapper">
        <div id="leftColumn">
          <ui:insert name="leftColumn">
            <h:form>
              <p><h:commandLink action="#{user.createUser}" value="#{msgs.userCreate}"/></p>
            </h:form>
          </ui:insert>
        </div>
        <div id="content">
          <ui:insert name="content"/>
        </div>
        <br />
      </div>
      <br class="clear" />
      <div id="footer">
        <ui:insert name="footer">
          #{msgs.pageCopyright}
        </ui:insert>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

Kolejny krok to rzeczywisty szablon – plik list.xhtml i wpisujemy kod

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
   xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <link href="./css/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <title>Facelets - Szablon</title>
  </head>
  <body>
    <ui:composition template="/template.xhtml">
      <ui:define name="header">
        #{msgs.userList}
      </ui:define>

      <ui:define name="content">
        <h:form>
          <h:dataTable value="#{user.users}"
                 var="dataTableItem" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" styleClass="tableList">
            <h:column>
              <f:facet name="header">
                <h:outputText value="#{msgs.userName}"/>
              </f:facet>
              <h:outputText value="#{dataTableItem.username}" />
            </h:column>
            <h:column>
              <f:facet name="header">
                <h:outputText value="#{msgs.userFirstName} i #{msgs.userLastName}"/>
              </f:facet>
              <h:outputText value="#{dataTableItem}" />
            </h:column>
            <h:column>
              <f:facet name="header">
                <h:outputText value="#{msgs.userEmail}"/>
              </f:facet>
              <h:outputText value="#{dataTableItem.email}" />
            </h:column>
          </h:dataTable>
        </h:form>

      </ui:define>
    </ui:composition>
  </body>
</html>

kod CSS również zamieściłem w dołaczonym archiwum. Mając pierwszy szablon możemy testowo uruchomić aplikację.
Pod adresem http://localhost:8080/UserStore-war/list.jsf powinniśmy zobaczyć coś takiego:


Teraz tworzymy kolejne szablony adduser.xhtml i failed.xhtml
Netbeans może nam pomóc [wygeneruje podstawową strukturę dokumentu na podstawie pliku bazowego template.xhtml]

W pliku failed.xhtml wpisujemy kod

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets">
  
  <body>
    <ui:composition template="./template.xhtml">
      
      <ui:define name="header">
        #{msgs.error}
      </ui:define>

      <ui:define name="content">
        #{msgs.userAddError}
      </ui:define>

    </ui:composition>
    
  </body>
</html>

Natomiast z adduser.xhtml jeszcze poczekamy 😉 żeby wykorzystać jeszcze jeden element silnika Facelets, mianowicie komponenty, które możemy wielokrotnie wykorzystywać. Dlaczego akurat w adduser.xhtml? bo często pola na dane są poprzedzone etykietą, więcj dlaczego nie uprościć sprawy i zamiast dwóch tagów [h:outputLabel i h:inputText] nie użyć jednego? Jest pomysł więc do dzieła 😉

W katalogu WEB-INF tworzymy katalog facelets a w nim plik mycustom.taglib.xml i katalog components. W katalogu components tworzymy 2 pliki InputTextLabeled.xhtml i SecretTextLabeled.xhtml
W utworzynych plikach komponentów odpowiednio wpisujemy kod

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/ xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
  <ui:component>
    <h:outputLabel value="#{label}: " styleClass="#{labelStyle}">
      <h:inputText value="#{value}" required="#{required}" label="#{label}"/>
    </h:outputLabel>
  </ui:component>
</html>

i

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/ xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
  <ui:component>
    <h:outputLabel value="#{label}: " styleClass="#{labelStyle}">
      <h:inputSecret value="#{value}" required="#{required}" label="#{label}"/>
    </h:outputLabel>
  </ui:component>
</html>

Teraz konfiguracja komponentów:
w pliku mycustom.taglib.xml

<!DOCTYPE facelet-taglib PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Facelet Taglib 1.0//EN" "http://java.sun.com/dtd/ facelet-taglib_1_0.dtd">
<facelet-taglib>
  <namespace>http://ryznar.eu/facelets</namespace>
  <tag>
    <tag-name>inputTextLabeled</tag-name>
    <source>components/InputTextLabeled.xhtml</source>
  </tag>
  <tag>
    <tag-name>secretTextLabeled</tag-name>
    <source>components/SecretTextLabeled.xhtml</source>
  </tag>
</facelet-taglib>

w web.xml wskazainie na powyższy plik

<context-param>
    <param-name>facelets.LIBRARIES</param-name>
    <param-value>/WEB-INF/facelets/mycustom.taglib.xml</param-value>
  </context-param>

Teraz czas na szablon adduser.xhtml

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
   xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
   xmlns:custom="http://ryznar.eu/facelets">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <link href="./css/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <title>Facelets - Szablon</title>
  </head>
  <body>

    <ui:composition template="./template.xhtml">

      <ui:define name="header">
        #{msgs.userCreate}
      </ui:define>

      <ui:define name="content">

        <h:form>
          <h:messages/>
            <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userName}" value="#{user.user.username}" required="true" labelStyle="addUserInput" />
            <br />
            <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userFirstName}" value="#{user.user.firstName}" labelStyle="addUserInput" />
            <br />
            <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userLastName}" value="#{user.user.lastName}" labelStyle="addUserInput" />
            <br />
            <custom:inputTextLabeled label="#{msgs.userEmail}" value="#{user.user.email}" required="true" labelStyle="addUserInput" />
            <br />
            <custom:secretTextLabeled label="#{msgs.userPwd}" value="#{user.user.password}" required="true" labelStyle="addUserInput" />
            <br /><br />
            <h:commandButton
              action="#{user.saveUser}"
              value="#{msgs.btnSave}" styleClass="saveButton" />
        </h:form>

      </ui:define>

    </ui:composition>

  </body>
</html>

import własnych komponentów wykonujemy poprzez

linię xmlns:custom="http://ryznar.eu/facelets"

i ostatnia rzecz, nawigacja między stronami, w pliku faces-config.xml dodajemy reguły:

  <navigation-rule>
    <from-view-id>/list.xhtml</from-view-id>
    <navigation-case>
      <from-outcome>create_new_user</from-outcome>
      <to-view-id>/adduser.xhtml</to-view-id>
    </navigation-case>
  </navigation-rule>
  <navigation-rule>
    <from-view-id>/adduser.xhtml</from-view-id>
    <navigation-case>
      <from-outcome>failed</from-outcome>
      <to-view-id>/failed.xhtml</to-view-id>
    </navigation-case>
    <navigation-case>
      <from-outcome>success</from-outcome>
      <to-view-id>/list.xhtml</to-view-id>
    </navigation-case>
  </navigation-rule>

Uruchamiamy aplikację ponownie, lub wywołujemy deploy. Lista użytkowników nie uległa zmianie, więc czas zobaczyć jak działa dodawanie.
Klikamy „Dodaj użytkownika”, powinniśmy zobaczyć taki formularzWypełniamy pola, klikamy zapisz i dostajemy taki błąd:

javax.el.PropertyNotFoundException: /WEB-INF/facelets/components/InputTextLabeled.xhtml @7,84 value="#{value}": /adduser.xhtml @25,149 value="#{user.user.username}": Target Unreachable, 'user' returned null

Skąd się to wzięło? Ano zagapiłem się przy tworzeniu ziarna encji zakres ustawiłem na request zamiast session. Czyli przy wysłaniu formularza nie ma żadnego ziarna i stąd błąd. Zmieniamy więc zakres w pliku faces-config.xml i teraz działa, po zapisaniu przechodzimy automatycznie na listę użytkowników.

W tej części to wszystko. Archiwum jest dostępne tutaj. Jeśli ktoś przebrnął przez ten wpis 😉 i dopatrzył się jakiegoś błędu to proszę o informację 🙂 W następnej części dodam jeszcze edycję i walidację.

Kategorie:Facelets, JavaEE 5, JSF Tagi: , ,
 1. Patryk yarpo jar
  21 stycznia 2010 o 22:51

  Ogólnie tutek fajny. Jesli mógłbym cos zasugerowac, to moze lepiej obrazki wczytac cale, albo uzyc highslide’a do ich wyswietlania, bo strasznie niewygodne jest skakanie po oknach.

  Mam jeszcze pewien problem. Otóż idąc krok po kroku dochodzę do momentu:
  http://localhost:8080/UserStore-war/list.jsf

  W wyniku otrzymuję:
  HTTP Status 404 – type Status report
  message descriptionThe requested resource () is not available.
  GlassFish v3

  Co robię nie tak? Czy może czegos nie uwzglednilem, nie zaznaczylem jakiejs opcji? Zrobilem juz po raz drugi caly tutek do tego miejsca majac nadzieje, ze cos przeoczylem, ale nie.

  Wydaje mi sie, ze gdzies powinno sie dodac informacje o tym, ze podajac jakies url wczytywany ma byc plik A, a przy innym B…

  Będę wdzięczny za jakas wskazówkę.

  Pozdrawiam

 2. 22 stycznia 2010 o 14:59

  hmm, wygląda tak jakbyś w części webowej w gałęzi „Web Pages” nie miał pliku list.xhtml
  Jeżeli nie pomoże to ewentualnie możesz spakować cały projekt i wrzucić na jakiś serwer to mógłbym powiedzieć coś więcej

 3. Patryk yarpo Jar
  22 stycznia 2010 o 16:38

  Plik list.xhtml posiadam.

  Oto cały folder z projektem. Tworzony na netbeans6.8:
  http://youthcoders.net/yarpo/JSF2.zip

  Bardzo dziękuję za pomoc 🙂

 4. Patryk yarpo Jar
  22 stycznia 2010 o 20:15

  Zauważyłem, że podczas wybierania Frameworków u mnie nie ma Faceletów. Wybieram JSF i potem w zakładce library wybieram JSF 1.2 + Facelets 1.1.14.

  Jednak w UserStore-war / libraries mam to samo, co w przykładowym projekcie. Jak próbuję uruchomić twój projekt otrzymuję:

  Initial deploying UserStore to C:\Users\yarpo\Desktop\New Folder\UserStore\dist\gfdeploy\UserStore
  Completed initial distribution of UserStore
  deploy?path=C:\Users\yarpo\Desktop\New Folder\UserStore\dist\gfdeploy\UserStore&name=UserStore&force=true failed on GlassFish v3 Domain
  C:\Users\yarpo\Desktop\New Folder\UserStore\nbproject\build-impl.xml:268: The module has not been deployed.
  BUILD FAILED (total time: 6 seconds)

  Co zepsułem?

 5. 22 stycznia 2010 o 20:19

  hmm, do Twojej paczki jeszcze nie zaglądałem, spróbuję jutro, cierpliwości 🙂
  Ja to dopalałem w Netbeans 6.7 i GlassFish 2.1

 6. Patryk yarpo Jar
  23 stycznia 2010 o 8:44

  Właśnie też pobrałem nb 6.7

  Może to pomoże.

  Swoją drogą – jeśli to jest problem, to uważam, że twórcy nb dali trochę ciała… Jak tak niewielka róznica w podwersjach może mieć taką różnicę w pracy developera.

  No, ale może teraz zadziała 🙂 Dzięki

 7. 24 września 2012 o 11:31

  Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your article seem to be running off the
  screen in Chrome. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get
  the problem resolved soon. Many thanks

 8. 26 września 2012 o 21:18

  Wonderful website you have here but I was curious if you
  knew of any community forums that cover the same
  topics discussed here? I’d really like to be a part of online community where I can get suggestions from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Bless you!

 9. 30 października 2012 o 17:05

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I
  have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 10. 31 października 2012 o 17:17

  Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but
  after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again.

  Anyhow, just wanted to say fantastic blog!

 11. 25 listopada 2012 o 6:30

  I really like your articles at http://ryznar.

  wordpress.com/2009/11/07/facelets-tutorial-krotkie-wprowadzenie-czesc-1/.
  Superb information on the subject of criminal lawyer make.
  Thanks a lot for sharing with us.

 12. 28 stycznia 2013 o 21:06

  Howdy! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room mate!

  He always kept chatting about this. I will forward
  this article to him. Pretty sure he will have a good read.

  Thanks for sharing!

 13. 14 lutego 2013 o 4:02

  Hello, I desire to subscribe for this website to get newest updates, so where can i do it please assist.

 14. 15 lutego 2013 o 20:28

  What precisely truly moved u to post “Facelets tutorial –
  wprowadzenie – część 1 Love IT”? I actuallyhonestly appreciated the post!
  Thanks a lot ,Elvin

 15. 4 marca 2013 o 5:41

  The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube
  sensation. My iPad is now destroyed and she has
  83 views. I know this is entirely off topic but
  I had to share it with someone!

 16. 18 kwietnia 2013 o 5:45

  What a material of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity regarding unpredicted feelings.

 17. 18 kwietnia 2013 o 21:48

  What’s up, after reading this amazing piece of writing i am also happy to share my familiarity here with mates.

 18. 20 kwietnia 2013 o 1:15

  The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and
  tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation.
  My iPad is now destroyed and she has 83 views. I
  know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 19. 5 Maj 2013 o 5:22

  Wow, this piece of writing is pleasant, my sister is analyzing such things, therefore
  I am going to inform her.

 20. 19 Maj 2013 o 0:16

  Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due
  to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

 21. 28 Maj 2013 o 14:02

  What’s up, of course this post is genuinely pleasant and I have learned lot of things from it on the topic of blogging. thanks.

 22. 6 czerwca 2013 o 23:25

  This piece of writing will assist the internet users for creating new web site or even a blog from
  start to end.

 23. 8 czerwca 2013 o 21:12

  Fantastic site you have here but I was curious if you knew of any
  forums that cover the same topics talked about here? I’d really love to be a part of group where I can get responses from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!

 24. 25 czerwca 2013 o 10:45

  Having an ideal debt relief grants allows the ownership
  experience to be much more enjoyable, and though a bit of
  research may be required meeting several approval criteria which may vary per lender.
  This process comes about you’ve often confronted a lot of research. It is you who is going to break down and start costing you a lot of things can happen in six years, marriage, children, divorce, job transfers, layoffs, promotions, injuries.

 25. 26 czerwca 2013 o 4:45

  Every weekend i used to visit this web site, as i wish for enjoyment,
  as this this site conations genuinely fastidious funny data too.

 26. 26 czerwca 2013 o 15:14

  Hello There. I found your blog using msn. This is
  a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 27. 28 czerwca 2013 o 8:10

  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact
  enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds
  and even I achievement you access consistently rapidly.

 28. 30 czerwca 2013 o 1:50

  If you want to take a good deal from this article then you have to apply such methods to your
  won website.

 29. 30 czerwca 2013 o 7:29

  I read this article fully regarding the comparison of most recent
  and preceding technologies, it’s awesome article.

 30. 30 czerwca 2013 o 16:21

  Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent.

  I really like what you have acquired here,
  really like what you are saying and the way in
  which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart.
  I cant wait to read much more from you. This is actually a wonderful website.

 31. 1 lipca 2013 o 18:38

  You know consequently considerably in terms of this condition, made everyone in my opinion accept it as true coming from a lot of several angles. It has the similar to men and women aren’t fascinated until finally it is actually think about achieve with Rhianna! Your very own stuffs great. Everyday make it upward!

 32. 3 lipca 2013 o 10:45

  In fact nothing is necessary if you really want out of this best exercise
  to lose weight with more moderate approaches.
  For serious issues, it s always a good idea.
  The effects of dieting hungry at night can take a toll on the
  body s requirement. This means the healthy weight for a particular lifestyle
  can undermine the benefits the diet can deliver. With a
  diet history that encapsulated the weight loss is hard to endure.
  It is usually better to lose weight long term. Yo-yo dieting hungry at night is the process of losing weight.

 33. 5 lipca 2013 o 8:16

  Superb site you have here, but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics discussed in this article?

  I’d really love to be a part of community where I can get feed-back from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Kudos!

 34. 7 lipca 2013 o 11:34

  Really no matter if someone doesn’t be aware of then its up to other users that they will assist, so here it takes place.

 35. 15 lipca 2013 o 17:29

  It is perfect time to make some plans for the future
  and it’s time to be happy. I have read this publish and if I could I desire to counsel you some interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles regarding this article. I wish to read more issues approximately it!

 36. 15 lipca 2013 o 23:08

  Good way of explaining, and fastidious post to obtain data concerning my presentation subject, which i am going to
  convey in school.

 37. 18 lipca 2013 o 3:36

  Hi there, its pleasant piece of writing regarding media print, we all know media is a impressive
  source of data.

 38. 18 lipca 2013 o 16:44

  Good article. I will be dealing with a few of these issues as well.
  .

 39. 18 lipca 2013 o 21:24

  It is truly a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you just shared this useful information
  with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 40. 19 lipca 2013 o 20:04

  Good day very nice website!! Man .. Excellent .. Wonderful .
  . I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally? I’m happy to find numerous
  useful information right here within the publish, we’d like work out extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 41. 20 lipca 2013 o 16:06

  I always used to read paragraph in news papers but now as I am a user of internet
  therefore from now I am using net for content, thanks to
  web.

 42. 20 lipca 2013 o 19:31

  Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account
  your blog posts. Any way I will be subscribing for your feeds
  or even I success you get entry to persistently quickly.

 43. 21 lipca 2013 o 4:04

  Good post. I definitely appreciate this site. Keep writing!

 44. 23 lipca 2013 o 4:01

  What’s up to every body, it’s my first pay a quick visit of this
  blog; this web site carries amazing and truly fine stuff for visitors.

 45. 23 lipca 2013 o 9:59

  I just couldn’t leave your web site before suggesting that I actually enjoyed the standard info a person supply in your guests? Is gonna be again frequently to investigate cross-check new posts

 46. 5 sierpnia 2013 o 15:54

  I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really fastidious
  piece of writing on building up new web site.

 47. 6 sierpnia 2013 o 22:19

  Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.

  I will make sure to bookmark it and return to read more of
  your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 48. 9 sierpnia 2013 o 14:55

  Appreciation to my father who informed me about this blog, this weblog is in fact amazing.

 49. 9 sierpnia 2013 o 17:26

  continuously i used to read smaller content that also clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which
  I am reading at this place.

 50. 21 sierpnia 2013 o 23:28

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 51. 31 sierpnia 2013 o 8:25

  I don’t even understand how I stopped up here,
  but I believed this put up was good. I do not recognise who you’re however certainly you’re going
  to a famous blogger should you are not already.
  Cheers!

 52. 2 września 2013 o 15:30

  I’m going to right away get the rss feed once i aren’t able to find your own email ongoing hyperlink and also ezine company. Carry out you have just about any? Remember to make it possible for everyone comprehend in order that I might only subscribe. Thank you.

 53. 5 września 2013 o 4:55

  Your style is so unique in comparison to other people I’ve read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this page.

 54. 5 września 2013 o 5:11

  Very good information. Lucky me I came across your blog by chance
  (stumbleupon). I’ve saved as a favorite for later!

 55. 14 września 2013 o 9:10

  Hello there! Quick question that’s totally off topic. Do you
  know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone 4.
  I’m trying to find a template or plugin that
  might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please
  share. Thanks!

 56. 20 września 2013 o 17:46

  I’m really enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant
  for me to come here and visit more often. Did you hire
  out a designer to create your theme? Fantastic work!

 57. 21 września 2013 o 13:17

  Normally I don’t read post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

 58. 22 września 2013 o 20:06

  Hello, after reading this remarkable post i am as well happy to share my familiarity
  here with friends.

 59. 25 września 2013 o 17:28

  My brother recommended I would possibly like this blog. He was totally right.
  This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I
  had spent for this info! Thank you!

 60. 27 września 2013 o 21:42

  This is my first time visit at here and i am actuually pleassant to
  read everthing at alone place.

 61. 30 września 2013 o 6:04

  It’s truly very complex in this active life to listen news on Television, thus I only
  use the web for that purpose, and obtain the most recent news.

 62. 6 października 2013 o 14:11

  Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Very useful info specially the last part 🙂 I care for such information much.
  I was looking for this particular information for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 63. 11 października 2013 o 2:32

  I really like what you guys are up too. This kind of clever work and exposure!

  Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

 64. 18 października 2013 o 19:10

  Thanks for any other great post. The place else could anyone get that type of information in such an ideal way of writing?

  I’ve a presentation subsequent week, and I am at the look for such information.

 65. 29 października 2013 o 19:30

  Hey there outstanding website! Does running a blog similar to this take
  a massive amount work? I’ve very little understanding of coding but I had been hoping to start my own blog soon.
  Anyway, if you have any ideas or tips for new blog owners
  please share. I know this is off subject nevertheless I simply wanted to ask.

  Thank you!

 66. mauricioI
  1 listopada 2013 o 15:56

  I noticed that it’s hard to find your website in google, i found it on 21th spot, you should
  create some social bookmarks to rank it in google and increase traffic. I had the same problem with my website, your should search in google for – Insane google ranking boost – it helped me a lot

 67. 29 stycznia 2014 o 14:36

  of course like your web-site but you need to check the
  spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to inform
  the truth however I will certainly come back again.

 68. 3 lutego 2014 o 13:00

  Excellent article. I am experiencing a few of these issues as well..

 69. 26 lutego 2014 o 4:06

  I seldom comment, but after reading a few of the comments on Facelets tutorial – wprowadzenie – część 1 | Love
  IT. I do have 2 questions for you if you tend not to mind.
  Could it be simply me or do a few of these remarks come across as if they are left by brain dead individuals?
  😛 And, if you are writing at other social sites,
  I would like to follow everything fresh you have to post.
  Would you list of every one of all your social networking pages like
  your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

 70. 24 marca 2014 o 8:46

  I have been surfing online more than 3 hours today, yet I
  never found any interesting article like yours. It is
  pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers
  made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.|
  I could not resist commenting. Perfectly written!|
  I will immediately grasp your rss as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you have any? Please let me recognize in order that I may subscribe.
  Thanks.|
  It is perfect time to make some plans for the future and it is time to
  be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or
  tips. Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!|
  It’s appropriate time to make some plans for the
  longer term and it is time to be happy. I have learn this publish and if I may
  just I desire to suggest you some fascinating issues or advice.

  Perhaps you can write subsequent articles referring to this article.

  I wish to learn more things about it!|
  I’ve been browsing on-line more than three hours nowadays, yet I by no
  means discovered any attention-grabbing article like yours.
  It’s lovely price sufficient for me. In my
  view, if all web owners and bloggers made good content as
  you probably did, the internet can be a lot more useful than ever before.|
  Ahaa, its good dialogue regarding this piece of writing at this place at this blog,
  I have read all that, so at this time me also commenting here.|
  I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its
  really really pleasant article on building up new blog.|
  Wow, this paragraph is fastidious, my younger sister is analyzing these things, therefore I am going to tell her.|
  bookmarked!!, I really like your website!|
  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and also the
  rest of the site is really good.|
  Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I’m
  going to return once again since I saved as a favorite it.

  Money and freedom is the best way to change, may
  you be rich and continue to guide other people.|
  Woah! I’m really digging the template/theme of this site.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that „perfect balance” between usability
  and visual appearance. I must say you have done a fantastic job with this.
  Also, the blog loads very fast for me on Firefox. Outstanding Blog!|
  These are really great ideas in on the topic of blogging.

  You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.|
  I enjoy what you guys tend to be up too. This sort of clever work
  and reporting! Keep up the awesome works guys I’ve you guys
  to my blogroll.|
  Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so
  I came to give it a look. I’m definitely loving the information.
  I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!

  Exceptional blog and outstanding design and
  style.|
  I love what you guys are up too. This type of clever work and
  coverage! Keep up the fantastic works guys I’ve added you guys
  to our blogroll.|
  Hi would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs
  and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!|
  Howdy would you mind letting me know which web host you’re working
  with? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price?
  Cheers, I appreciate it!|
  I like it when individuals come together and share thoughts.
  Great site, stick with it!|
  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how
  can we communicate?|
  Hey just wanted to give you a quick heads up.

  The words in your article seem to be running
  off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with
  web browser compatibility but I figured I’d post to let you
  know. The layout look great though! Hope you get the issue fixed soon.

  Kudos|
  This is a topic which is near to my heart… Cheers!
  Where are your contact details though?|
  It’s very easy to find out any matter on net as compared to books, as I found this post at this site.|
  Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like
  to shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas
  for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I
  look forward to seeing it grow over time.|
  Hi! I’ve been following your site for some time now and
  finally got the courage to go ahead and give you a shout
  out from New Caney Tx! Just wanted to tell you keep
  up the fantastic work!|
  Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to browse your website on my iphone
  during lunch break. I really like the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile
  .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways,
  awesome blog!|
  Its like you learn my thoughts! You seem to grasp a lot approximately this,
  such as you wrote the ebook in it or something. I think that
  you just could do with a few % to power the message house a little bit, however
  instead of that, that is excellent blog. A fantastic read.
  I’ll certainly be back.|
  I visited various blogs however the audio quality for audio songs current at this website is truly superb.|
  Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
  was just curious if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can
  suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very
  much appreciated.|
  Greetings! Very useful advice within this post!
  It is the little changes that make the biggest changes.
  Many thanks for sharing!|
  I absolutely love your website.. Great colors
  & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as
  I’m wanting to create my own blog and want to find
  out where you got this from or just what the theme is called.
  Kudos!|
  Hi there! This post couldn’t be written much better! Looking
  at this post reminds me of my previous roommate! He constantly
  kept talking about this. I will forward this post to him.
  Fairly certain he’ll have a very good read. Thanks for sharing!|
  Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different topic but it
  has pretty much the same layout and design.
  Outstanding choice of colors!|
  There’s definately a great deal to learn about this topic.
  I like all of the points you made.|
  You’ve made some really good points there. I looked on the internet
  for more information about the issue and found most individuals will go
  along with your views on this site.|
  Hi, I read your new stuff like every week.
  Your humoristic style is witty, keep up the good work!|
  I just couldn’t leave your web site prior to suggesting that I actually loved
  the standard info an individual supply for your guests? Is going
  to be back regularly in order to check out new posts|
  I need to to thank you for this wonderful read!! I absolutely enjoyed every
  bit of it. I have got you book-marked to look at new things you post…|
  Hi, just wanted to say, I enjoyed this post. It was practical.
  Keep on posting!|
  I leave a response when I appreciate a article on a site or I have something to valuable to contribute to
  the conversation. It is a result of the passion displayed
  in the article I looked at. And after this
  post Facelets tutorial – wprowadzenie – część 1 | Love IT.
  I was actually excited enough to post a thought 😛 I do have some
  questions for you if it’s okay. Could it be just me or does it look as if like a few of the comments appear as
  if they are left by brain dead visitors? 😛 And, if you are writing at other online sites, I would like to keep up with
  everything new you have to post. Would you list all
  of all your community sites like your linkedin profile,
  Facebook page or twitter feed?|
  Hello, I enjoy reading all of your article. I like to write a little comment
  to support you.|
  I constantly spent my half an hour to read this weblog’s articles all the time along with a mug of coffee.|
  I always emailed this blog post page to all my friends, since if like to read it afterward my friends will too.|
  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because
  of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several
  websites for about a year and am concerned about
  switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress
  posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!|
  Hi there! I could have sworn I’ve visited this web site before but after looking at some of the articles I realized it’s
  new to me. Regardless, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be book-marking it and
  checking back often!|
  Wonderful article! This is the kind of information that should
  be shared across the net. Disgrace on the seek engines for now
  not positioning this submit higher! Come on over
  and visit my website . Thanks =)|
  Heya i am for the first time here. I came across this
  board and I find It really useful & it helped me out a lot.

  I hope to give something back and help others like you
  aided me.|
  Howdy, I do believe your web site could possibly be having browser
  compatibility issues. When I take a look at your web site in Safari, it looks
  fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues.
  I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, great site!|
  A person essentially help to make seriously posts I might state.

  That is the very first time I frequented your website page and up to now?
  I surprised with the research you made to make this actual put up extraordinary.
  Wonderful job!|
  Heya i am for the primary time here. I found this board
  and I in finding It really helpful & it helped me out a lot.
  I’m hoping to present one thing back and help others such as you aided me.|
  Hello there! I just wish to give you a huge thumbs up for the great info you have here on this post.
  I am returning to your blog for more soon.|
  I always used to read article in news papers but now
  as I am a user of net thus from now I am using net for posts, thanks to web.|
  Your means of explaining everything in this paragraph is actually fastidious, every one be able to simply
  know it, Thanks a lot.|
  Hello there, I discovered your site by way of Google even as
  looking for a related subject, your website got here up, it appears great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just turned into alert to your weblog via Google, and found that
  it’s really informative. I am gonna be careful for brussels.

  I will appreciate when you proceed this in future.
  A lot of other folks might be benefited from your writing.
  Cheers!|
  I’m curious to find out what blog platform you are utilizing?
  I’m having some minor security problems with my latest website and
  I’d like to find something more secure. Do you have any suggestions?|
  I’m extremely impressed with your writing skills and
  also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see
  a nice blog like this one today.|
  I am extremely inspired with your writing talents as neatly as with the structure in your blog.
  Is that this a paid topic or did you modify it yourself?

  Anyway stay up the nice high quality writing, it’s rare to peer a great weblog like this one nowadays..|
  Hello, Neat post. There’s an issue with your web site
  in internet explorer, may test this? IE nonetheless is
  the market chief and a big portion of other people will omit your great writing
  because of this problem.|
  I’m not sure where you are getting your info, but great topic.

  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for great information I was looking for this information for my mission.|
  Hello, i think that i saw you visited my website thus i
  came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my
  site!I suppose its ok to use some of your ideas!

  \

 71. 27 marca 2014 o 12:18

  The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 25 foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now
  destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but
  I had to share it with someone!

 72. 31 marca 2014 o 17:39

  I just like the helpful info you supply for your articles.

  I’ll bookmark your weblog and test once more here
  regularly. I am rather sure I will be informed a lot of new
  stuff right here! Good luck for the following!

 73. 9 kwietnia 2014 o 16:40

  Good day very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Amazing ..

  I will bookmark your web site and take the feeds additionally?
  I am happy to seek out so many useful info right here in the post, we’d like work out more techniques on this regard,
  thanks for sharing. . . . . .

 74. 13 kwietnia 2014 o 16:07

  What’s up, its fastidious article concerning media print, we all be
  aware of media is a fantastic source of information.

 75. 16 kwietnia 2014 o 9:24

  Excellent post. I was checking constantly this blog
  and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part :
  ) I care for such info much. I was seeking this certain
  info for a very long time. Thank you and best of luck.

 76. 16 kwietnia 2014 o 21:44

  I have read so many posts regarding the blogger lovers however
  this article is truly a nice piece of writing, keep it
  up.

 77. 30 kwietnia 2014 o 15:23

  Hey there, You’ve done an incredible job. I will definitely digg it and personally recommend to
  my friends. I’m sure they’ll be benefited from this site.

 78. 1 Maj 2014 o 14:12

  You really make it appear so easy with your presentation
  however I find this matter to be really something which I believe I might
  never understand. It sort of feels too complicated and extremely vast for me.
  I am taking a look forward to your next post, I will attempt to get the hang of it!

 79. 4 Maj 2014 o 18:47

  Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

 80. 6 Maj 2014 o 12:12

  If you wοuld like too get a great deal from this pօst theen you ɦave to apply these methods to
  your won ƅlog.

 81. 10 Maj 2014 o 13:41

  I love it when folks come together and share views.
  Great blog, continue the good work!

 82. 23 Maj 2014 o 11:34

  Bardzo przydatny wpis, polecam ludziom

 83. 31 Maj 2014 o 11:46

  Strona świadczy o nietypowych wydarzeniach, zapraszam do rozmowy

 84. 6 czerwca 2014 o 23:01

  Każdy z nas zetknął się z problemem, polecam zaznajomienie
  się z problemem.

 85. 8 czerwca 2014 o 10:03

  Każdy z nas zetknął się z faktem, doradzam zapoznanie się z problemem.

 86. 10 czerwca 2014 o 0:40

  Każdy spośród nas zetknął się z faktem, zalecam zapoznanie się z
  faktem.

 87. ivr
  10 czerwca 2014 o 23:43

  Strona świadczy o ciekawych zagadnieniach, zachęcam do
  rozmowy

 88. 11 czerwca 2014 o 15:07

  We stumbled over here coming from a different web address and thought
  I should check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to going over your web page yet again.

 89. 1 sierpnia 2014 o 19:29

  Good day! I could have sworn I’ve been to your blog
  before but after going through a few of the posts I realized
  it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased
  I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 90. 2 sierpnia 2014 o 3:18

  Wow! After all I got a webpage from where I know how to truly get useful facts concerning my study and knowledge.

 91. 14 sierpnia 2014 o 17:07

  Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger,
  and I was wanting to know your situation; we have developed some nice practices and we are looking to trade methods with others, be sure to
  shoot me an email if interested.

 92. 15 sierpnia 2014 o 0:14

  I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site to come back down the road.
  Many thanks

 93. 26 sierpnia 2014 o 6:11

  Hi there colleagues, its wonderful post regarding teachingand
  fully defined, keep it up all the time.

 94. 30 sierpnia 2014 o 7:02

  I almost never comment, however after reading through a ton of responses on this page Facelets tutorial – wprowadzenie – część 1 | Love IT.
  I actually do have 2 questions for you if you do not mind.

  Could it be only me or do some of the remarks look like they are written by brain dead people?
  😛 And, if you are posting at additional places, I would like to keep up with you.
  Could you post a list of all of all your shared pages like
  your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

 95. 6 września 2014 o 22:58

  I have learn a few just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
  I surprise how a lot attempt you put to make this kind of excellent
  informative website.

 96. 7 września 2014 o 23:16

  Creative costs – somebody must design creative components banners,
  videos, landing pages plus much more for the planned plan.

 97. 8 września 2014 o 17:28

  Excellent function! Be the sort of data that should possibly be shared throughout the world-wide-web. Humiliation around the seek motors without for a longer period placement this specific distribute uppr! Occur in excess of and also seek the advice of my site.. sex, fuck, fucking, eat pussy, blow job, oral sex, porn, sexy porn Thank you so much Implies)

 98. 9 września 2014 o 1:59

  You recognize hence noticeably with regards to this trouble, produced everyone on their own accept is as true by numerous quite a few facets. It is like men and women are not included except in cases where it’s something connected with Girl crazy! Your own stuffs awesome.. sex, fuck, fucking, eat pussy, blow job, oral sex, porn, sexy porn Always take care of it!

 99. 11 września 2014 o 4:28

  Hmm it looks like your blog ate my first comment (it
  was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any helpful hints for first-time blog writers?
  I’d really appreciate it.

 100. 21 września 2014 o 1:22

  great put up, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector do not realize this.
  You should continue your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 101. 21 września 2014 o 11:20

  If you want to get a great deal from this piece of writing then you have
  to apply these techniques to your won blog.

 102. 23 września 2014 o 3:17

  I, for one, am going to make their efforts worthwhile as long
  as I can drive. More recent changes to both the F-150 and the Super Duty include modernized in-cabin technology.
  Scotland would be the perfect ending to a glorious journey,
  the holiday of a lifetime, don’t miss the chance because this
  is one adventure that can never be repeated.

 103. 15 października 2014 o 8:57

  I like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and reporting!
  Keep up the excellent works guys I’ve included you guys to blogroll.

 104. 18 grudnia 2014 o 1:40

  This paragraph gives clear idea designed for the new visitors
  of blogging, that in fact how to do blogging.

 105. 11 stycznia 2015 o 21:03

  I think the admin of this website is truly working hard in favor
  of his website, for the reason that here every data is
  quality based information.

 106. 12 stycznia 2015 o 22:54

  Yes! Finally something about 25th birthday ideas for husband.

 107. 27 kwietnia 2015 o 2:42

  It’s nearly impossible to find experienced people on this topic, however, you sound like
  you know what you’re talking about! Thanks

 108. 26 Maj 2015 o 2:14

  excellent issues altogether, you just won a
  brand new reader. What would you suggest in regards to your post that you made some days in the past?
  Any sure?

 109. 6 lipca 2015 o 18:01

  Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort to produce a great article… but what can I say… I hesitate a
  whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 110. 19 lipca 2015 o 20:19

  Helpful info. Lucky me I discovered your website accidentally, and I am stunned why this
  twist of fate did not came about in advance! I bookmarked it.

 111. 5 grudnia 2015 o 12:45

  Appreciating the dedication you put into your website and
  detailed information you provide. It’s nice to come across a
  blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Wonderful
  read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 112. 25 stycznia 2016 o 23:36

  So do links from StumpleUpon and Tumblr now count as
  SEO? I read they do after the Panda algorithm
  refresh
  Added to Reddit, someone will like it

 113. 3 marca 2016 o 8:32

  This website was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.
  Many thanks!

 114. 6 kwietnia 2016 o 16:12

  I really like reading a post that will make men and women think.
  Also, many thanks for allowing me to comment!

 115. 7 Maj 2016 o 9:20

  This excellent website definitely has all the information and facts I needed about this subject and didn’t know who to ask.

 116. 15 Maj 2016 o 15:04

  I do not know whether it’s just me or if everyone else encountering problems with your website. It seems like some of the written text in your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This may be a problem with my internet browser because I’ve had this happen before. Cheers

 117. 31 Maj 2016 o 13:35

  I am now not certain where you are getting your info, however great topic.
  I needs to spend a while finding out much more or understanding more.
  Thanks for magnificent information I was looking
  for this info for my mission.

 118. 30 lipca 2016 o 11:13

  If you desire to obtain much from this paragraph then you
  have to apply these strategies to your won web
  site.

 119. 9 sierpnia 2016 o 16:12

  You ought to take part in a contest for one of the most useful websites on the
  net. I’m going to recommend this site!

 120. 26 października 2016 o 0:04

  My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about
  a year and am worried about switching to another platform.

  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into
  it? Any help would be really appreciated!

 121. 21 grudnia 2016 o 12:32

  Can I just say what a comfort to uncover someone who really knows what they’re talking
  about on the web. You actually realize how to bring an issue to light and make it important.
  More people need to check this out and understand this side of the story.
  I can’t believe you aren’t more popular because you most certainly possess the gift.

 122. 24 lutego 2017 o 19:48

  My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s
  tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites
  for about a year and am concerned about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any help would be really appreciated!

 123. 15 listopada 2017 o 18:54

  of course like your web site however you need to check the spelling
  on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the truth nevertheless I’ll definitely come back again. http://www.axisfisio.com.br/index.php/blog/item/8-a-importancia-da-ciencia-do-esporte-na-formacao-de-atletas-olimpicos/8-a-importancia-da-ciencia-do-esporte-na-formacao-de-atletas-olimpicos

 124. 22 Maj 2018 o 20:46

  Admiring the persistence you put into your website and detailed
  information you offer. It’s great to come across a blog every once in a
  while that isn’t the same outdated rehashed information. Excellent read!
  I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 125. 20 września 2018 o 9:22

  A great deal of organisations are searching for brandable domain.

 126. 23 września 2018 o 19:45

  I am now not sure where you’re getting your info, however great topic.
  I needs to spend some time finding out much more
  or understanding more. Thank you for fantastic information I was searching for this information for my mission.

 127. 30 września 2018 o 3:30

  You actually make it seem really easy with your presentation however I to find this topic
  to be actually one thing that I believe I’d never understand.
  It seems too complicated and very extensive for me.
  I’m looking ahead in your subsequent post, I’ll attempt to get the grasp of it!

 128. 2 listopada 2018 o 9:21

  Very shortly this web page will be famous among all
  blogging viewers, due to it’s good articles

 129. 28 lutego 2019 o 17:58

  I am not certain where you are getting your information, however great topic.
  I needs to spend a while studying much more or understanding
  more. Thanks for magnificent information I used to be in search of this info for my mission.

 130. 14 listopada 2019 o 13:13

  Thanks for sharing your thoughts on Model Escort.
  Regards https://Lian.lu/message/

 1. 18 lutego 2015 o 14:34
 2. 22 marca 2015 o 5:29
 3. 25 września 2016 o 5:44
 4. 28 sierpnia 2017 o 19:29
 5. 1 lutego 2018 o 16:21
 6. 24 marca 2018 o 20:08
 7. 28 kwietnia 2018 o 9:52
 8. 18 Maj 2018 o 12:02
 9. 15 sierpnia 2018 o 1:57
 10. 19 sierpnia 2018 o 7:48
 11. 31 sierpnia 2018 o 8:50
 12. 17 września 2018 o 13:40
 13. 20 września 2018 o 7:41
 14. 23 września 2018 o 10:37
 15. 27 września 2018 o 22:24
 16. 5 października 2018 o 8:17
 17. 17 października 2018 o 9:14
 18. 22 października 2018 o 19:43
 19. 12 listopada 2018 o 15:38
 20. 15 listopada 2018 o 18:11
 21. 25 listopada 2018 o 13:28
 22. 16 grudnia 2018 o 0:26
 23. 12 września 2019 o 3:34
 24. 26 marca 2020 o 16:34

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: